nadpissivt

Брошура 20

Лятна младежка академия

КАНДИДАТСТВАЙ: Европейският дневен ред и България

Институт за икономическа политика (EPI) организира Лятна младежка академия от серията Paving Youths’ Way, която ще се проведе в периода 5 – 9 юли 2021 г. в Парк Хотел „Пирин“, гр. Сандански. Темата на форума, който се осъществява с любезната финансова подкрепа на Фондация „Ханс Зайдел“, ще бъде: „Европейският дневен ред и България“.
Избраните за участие 30 младежи ще имат възможността да дискутират актуални теми от европейския дневен ред със значение за България като:
• Какво мислят и какво искат европейците?
• Европейският зелен пакт и Планът за възстановяване на Европа;
• Уменията на 21 век и трансформацията на пазара на труда;
• Европа на световната сцена между САЩ и Китай;
• Сценарии за бъдещето на Европа.

Условия за участие

Лятна младежка академия

!!! Уведомяваме всички студенти и граждани, че за времето от 26 юли 2021 г. до 20 август 2021 г. служителите на университета ще бъдат в отпуск. В случай на неотложна нужда ще има дежурни служители в Учебните отдели в дните 4 август и 11 август 2021 г. от 09.30 ч. до 12.00 ч.
Комисиите за прием на кандидат-студенти ще работят всеки делничен ден от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч.

Добре дошли на сайта на Университетски център за кариерно развитие на ЮЗУ "Неофит Рилски"!


     Кариерните центрове са неизменна част от съвременното образование и са един от основните стимули за преодоляване на бариерите в комуникацията между бизнеса, академичните среди и студентите. Освен ролята, която кариерният център има в професионалното ориентиране и подготовка на студентите, една от основните му функции е ефективното партниране с работодатели за подпомагане процеса на подбор на студенти за стажантски позиции и работни места. Центърът за кариерно развитие на Югозападния университет "Неофит Рилски" се стреми да предоставя качествени услуги, свързани с професионалната ориентация на възпитаниците на ЮЗУ "Неофит Рилски" и да подпомага завършващите образованието си специалисти в процеса на реализация на пазара на труда.
     Университетският център за кариерно развитие е необходим и полезен както на студентите в търсенето и намирането на подходяща работа или стажантска позиция, така и на работодателите от цялата страна в подбора на персонал. Това взаимодействие се осъществява по време на кариерни форуми, изложения, трудови борси, дни на отворени врати, панаир на професиите, открити приемни, дискусионни и презентационни срещи, специализирани обучения, курсове, семинари, уъркшопи и др. форми. Тази взаимовръзка осигурява пряк контакт с най- амбициозните млади хора, конструктивен диалог между Бизнеса и Университета и възможност на фирмите да подготвят и обучат свои служители, което улеснява процеса на планиране, подбор и обучение на персонала, и запознава с необходимите умения и компетенции. Тези събития са адресирани и към бившите възпитаници на университета – Алумни, които участват като работодатели, специалисти, търсещи професионална реализация, като експерти и анализатори от различни области, запознати с навлизане на новите технологии в различните индустрии и тенденциите в новите професии. Университетът разчита на сътрудничеството си с най-успешните от тях, което се изразява в разкриване на стипендиантски и стажантски програми, безплатни обучения, пленери, летни семинари и назначени на работа студенти. Част от срещите на Алумни със студенти са филмирани и могат да се видят в секция „Филми“, а други са описани в бюлетините, които Кариерният център публикува в секция „Бюлетин“.