nadpissivt

КОНКУРСЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ, ДОКТОРАНТИ, ПРЕПОДАВТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИза академичната 2020/2021

ЮГОЗАПАДНИЯТ УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ обявяваКОНКУРСЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ, ДОКТОРАНТИ, ПРЕПОДАВТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИза академичната 2020/2021 г.В рамките на програма „Еразъм+“на Европейската комисия Югозападният университет „Неофит Рилски“обявява конкурс за мобилност на студенти, докторанти, преподаватели и служители за учебната 2020/2021г. в чуждестранни университети.

Пълниятсписък с чуждестранните университети, част от партньорската ни мрежа,е наличен ТУК.

Периодът за кандидатстване е 27февруари–03aприл2020г.(вкл.).

Продължителност на студентската и докторантската мобилности: от 90 дни до 12 месеца

Продължителност на мобилността за преподаватели и служители:до 5 работни дни 1.

Необходими документи за мобилност на студенти и докторанти:

 

Попълнен формуляр за кандидатстване (Student Application Form);

Уверение от учебен отдел за успех от всички предходни семестри;

Сертификат за владеене на английски език или езика на приемащата страна (ако е приложимо).

Размерът на стипендията за студенти и докторанти е в размер на 470 –520 евро на месец в зависимост от приемащата държава.

Кой може да участва?

Всички действащи студентии докторантив Югозападния университет "Неофит Рилски", които отговарятна следните критерии:

да е гражданин на Република България, официално признат за бежанец, лице без гражданство, постоянно или временно пребиваващ чужденец, с постоянна или временна адресна регистрация в България;

към датата на заминаване студентът да е завършил първи курс на обучение–Всички първокурсници могат да кандидатстват;

Студентът да има среден успех от минимум 4.50 от всичкипредходни семестри;

да владее английски езикили езика на приемащата страна.
Каква е процедурата?

В кабинет 107 на Ректората се подават форма за кандидатстване и уверение за успех; Ако отговарятна посочените по-горе условия, студентите и докторантитесе явяватна събеседване пред комисия в съответния факултет След провеждане на събеседването резултатите се обявяват публично. Класираните студентии докторантипреминаватинструктаж за подробно запознаване с документите, сроковете и процедурите за апликиране в чуждестранните университети.ВРЕМЕВА РАМКА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2020/2021 г.

Мобилности на студенти и докторанти с цел обучение и с цел практика Подаване на форма за кандидатстване застудентскаи докторантскамобилности-подава се в каб. 107 на Ректората27.02 –03.04.2020 г.Информационни дни –зала 114 на УК-118.03.2020 г. 10:00 ч.25.03.2020 г., 10:00 ч. Провеждане на интервю/събеседване на чужд език с кандидатите за участие в мобилност(провежда се във Факултета)06.04–10.04.2020 г.Инструктаж за избранитеза участие в мобилност студентии докторанти –Заседателна зала, Ректорат15.04.2020 г., 10:30 ч. 2.Необходими документи за преподаватели и служители

форма за кандидатстване (Application Form);

Одобрен договор за преподаване (Staff Mobility Agreement for teaching)(ако е приложимо);

Покана (Letter of Invitation)от приемащата страна(ако е приложимо)

За информация и въпроси:Отдел „Международни образователни програми и сътрудничество“, каб. 107 в Ректоратаe-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.тел: 0886 62 79