nadpissivt

ИНФОРМАЦИЯ за свободните работни места в Благоевградски регион по Бюра по труда към 17.02.2020 г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-67-02
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
2 Технически организатори Висше образование
2 Технически ръководители Висше образование
3 Лекари Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ
1 Продавач - консултант Средно образование
1 Техник, фиксирани услуги Средно образование, компютърни умения
2 Техник монтажник интернет и видеонаблюдение Средно образование
1 Техник изграждане и поддържане на компютърни мрежи Средно образование
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев
Тел. за връзка 0751 / 61261
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
1 Инженер, строителен Висше образование
1 Химик, текстил Висше образование
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Разлог
Тел. за връзка 0747/80-903
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
1 Инженер механик Висше образование
1 Мениджър екип Висше образование
1 Кинезитерапевт Висше образование
1 Рехабилитатор Висше образование
1 Лекар Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ
2 Готвачи Средно професионално образование
1 Спасител басейн Средно образование
1 Помощник готвач Средно образование
4 Бармани Средно образование
9 Сервитьори Средно образование
4 Продавач - консултанти Средно образование
7 Администратор, хотел Средно образование
2 Пиколо Средно образование
1 Консултант продажби Средно образование
1 Кредитен специалист банка Средно образование
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Петрич
Тел. за връзка 0745/ 2-11-52
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 места

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ
1 Готвач, пицар Средно образование, опит
5 Продавач-консултанти Средно образование
1 Търговски представител Средно образование, АЕ, НЕ
2 Рецепционисти Средно образование, АЕ
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Сандански
Тел. за връзка 0746/ 3-09-24
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
3 Служители резервации Висше образование
1 Медицинска сестра Висше образование
1 Рецепционист Висше, средно образование
1 Психолог Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ
2 Работник, кухня Основно, средно образование
5 Екструдеристи Основно, средно образование
2 Пиколо Средно образование
1 Сервитьор Средно образование
2 Продавач - консултанти Средно образование
2 Техници, механици Средно образование
1 Готвач Средно образование
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Кюстендил
Тел. за връзка 078/55-04-84
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
12 Лекари Висше образование
1 Управител ресторант Висше образование, опит, английски език
2 Рецепционисти хотел Висше образование, английски език
2 Асистенти Висше образование
1 Електромонтьор Висше образование
1 Трудотерапевт Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ
2 Бармани Средно образование
1 Спасител басейн Средно образование
1 Работник в сладкарската промишленост Средно образование
1 Отчетник, счетоводство Средно образование
1 Сервитьор Средно образование
1 Главен готвач Средно образование
4 Социални асистенти Средно образование
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Дупница
Тел. за връзка 0701/5-05-38 и 5-05-39
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
1 Младши експерт "Еколог" Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ
1 Домакин Средно образование
2 Касиери бензиностанция Средно,основно образование
1 Помощник - готвач Средно,основно образование
1 Очетник счетоводство Средно образование
1 Касиер, домакин Средно образование
1 Продавач, бюфет Средно образование
1 Помощник кухня Средно образование