nadpissivt

ИНФОРМАЦИЯ за свободните работни места в Благоевградски регион по Бюра по труда към 10.02.2020 г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-67-02
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 9 места
1 Учител по История и цивилизация Висше образование
2 Технически организатори Висше образование
2 Технически ръководители Висше образование
3 Лекари Висше образование
1 Учител ЦОУД Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ


1 Продавач - консултант Средно образование
1 Отговорник склад Средно образование, опит
1 Помощник възпитател Средно образование
2 Техник монтажник интернет и видеонаблюдение Средно образование
1 Техник изграждане и поддържане на компютърни мрежи Средно образование
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев
Тел. за връзка 0751 / 61261
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 5 места
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - Физика Висше образование
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование
1 Инженер, строителен Висше образование
1 Химик, текстил Висше образование
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - Физическо възпитание Висше образование
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Разлог
Тел. за връзка 0747/80-903
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 5 места
1 Инженер механик Висше образование
1 Мениджър екип Висше образование
1 Кинезитерапевт Висше образование
1 Рехабилитатор Висше образование
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ
2 Готвачи Средно професионално образование
1 Спасител басейн Средно образование
1 Помощник готвач Средно образование
4 Бармани Средно образование
6 Сервитьори Средно образование
16 Камериери/ки Основно, средно образование
5 Администратор, хотел Средно образование
2 Пиколо Средно образование
1 Консултант продажби Средно образование
1 Кредитен специалист банка Средно образование
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Петрич
Тел. за връзка 0745/ 2-11-52
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 места

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 96 места
20 Шивачи Средно образование
2 Гладачи Средно, основно образование
1 ОТК Средно, основно образование, опит
10 Пакетировачи Средно, основно образование, опит
10 Работника сглобяване на детайли Средно образование
2 Крояча Средно, основно образование, опит
1 Хигиенист/чистач Средно образование
2 Шлосери Средно образование, опит
1 Готвач, пицар Средно образование, опит
20 Работника обработка на маслини Средно образование
5 Работника, консервиране Средно образование
5 Продавач-консултанти Средно образование
1 Търговски представител Средно образование, АЕ, НЕ
10 Общи работници Основно, средно образование
2 Рецепционисти Средно образование, АЕ
4 Шофьор товарен автомобил Средно образование, опит
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Сандански
Тел. за връзка 0746/ 3-09-24
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 6 места
3 Служители резервации Висше образование
1 Учител по Биология и здравно образование Висше образование
1 Рецепционист Висше, средно образование
1 Психолог Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ
2 Работник, кухня Основно, средно образование
5 Екструдеристи Основно, средно образование
2 Пиколо Средно образование
3 Сервитьори Средно образование
2 Бармани Средно образование
2 Продавач - консултанти Средно образование
3 Готвачи Средно образование
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Кюстендил
Тел. за връзка 078/55-04-84
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 19 места
12 Лекари Висше образование
1 Управител ресторант Висше образование, опит, английски език
2 Рецепционисти хотел Висше образование, английски език
2 Асистенти Висше образование
1 Електромонтьор Висше образование
1 Трудотерапевт Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ
2 Бармани Средно образование
1 Спасител басейн Средно образование
1 Работник в сладкарската промишленост Средно образование
1 Готвач Средно образование
1 Отчетник, счетоводство Средно образование
2 Машинен оператор банциг Средно образование
1 Сервитьор Средно образование
2 Работника овощари Средно образование
3 Полировач на керамични изделия Средно образование
2 Бояджии стоманени конструкции Основно, средно образование
1 Работник кухня Основно, средно образование
3 Миячи превозни средства Средно образование
1 Главен готвач Средно образование
1 Социален асистент Средно образование
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Дупница
Тел. за връзка 0701/5-05-38 и 5-05-39
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 място
1 Младши експерт "Еколог" Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ
3 Касиери бензиностанция Средно,основно образование
1 Технически секретар Средно образование
1 Помощник - готвач Средно,основно образование
1 Очетник счетоводство Средно образование
1 Касиер, домакин Средно образование
2 Продавачи, бюфет Средно образование
1 Помощник кухня Средно образование