nadpissivt

ИНФОРМАЦИЯ за свободните работни места в Благоевградски регион по Бюра по труда към 27.01.2020 г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-67-02
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
1 Учител по практическо обучение по счетоводни дисциплини Висше образование
2 Технически организатори Висше образование
2 Технически ръководители Висше образование
3 Лекари Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ
1 Продавач - консултант Средно образование
1 Касиер Средно образование, компютърни умения, шофьорска книжка
2 Техник монтажник интернет и видеонаблюдение Средно образование
1 Техник изграждане и поддържане на компютърни мрежи Средно образование
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев
Тел. за връзка 0751 / 61261
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
1 Инженер, строителен Висше образование
1 Лекар обща медицина Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ
2 Обслужващ магазин Основно, средно образование
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Разлог
Тел. за връзка 0747/80-903
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
1 Инженер механик Висше образование
1 Мениджър екип Висше образование
2 Администратори, хотел Висше образование, английски език
1 Учител общооразователен предмет в прогимназиален етап Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ
1 Спасител басейн Средно образование
4 Рецепционист хотел Средно образование
3 Бармани Средно образование
9 Сервитьори Средно образование
7 Администратор, хотел Средно образование
2 Пиколо Средно образование
3 Обслужващ магазин Средно образование
1 Кредитен специалист банка Средно образование
1 Технически секретар Средно образование
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Петрич
Тел. за връзка 0745/ 2-11-52
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
1 Учител по музика Висше образование
1 Учител по информационни технологии Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ
10 Продавач-консултанти Средно образование
1 Търговски представител Средно образование, АЕ, НЕ
2 Рецепционисти Средно образование, АЕ
1 Оператир въвеждане на данни (работа с кадастрални скици) Средно образование
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Сандански
Тел. за връзка 0746/ 3-09-24
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
2 Асистент офис Висше, средно образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ
2 Сервитьори Средно образование
2 Бармани Средно образование
3 Продавачи разносна търговия Средно образование
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Кюстендил
Тел. за връзка 078/55-04-84
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
12 Лекари Висше образование
1 Управител ресторант Висше образование, опит, английски език
1 Главен счетоводител Висше образование
3 Рецепционисти хотел Висше образование, английски език
2 Асистенти Висше образование
1 Електромонтьор Висше образование
1 Трудотерапевт Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ
1 Барман Средно образование
1 Спасител басейн Средно образование
3 Сервитьори Средно образование
1 Социален асистент Средно образование
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Дупница
Тел. за връзка 0701/5-05-38 и 5-05-39
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 места

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ
2 Касиери бензиностанция Средно,основно образование
1 Очетник счетоводство Средно образование