nadpissivt

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 13.01.2020 г.
Дирекция “Бюро по труда”гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-67-02
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 3 места
3 Лекари Висше образование
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев

Тел. за връзка 0751 / 61261

 

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 4 места
1 Строителен инженер Висше образование
1 Учител общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование
1 Счетоводител Висше образование
1 Учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Разлог
Тел. за връзка 0747/80-903
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 4 места
1 Инженер механик Висше образование
1 Рецепционист Висше образование,
английски език
2 Администратори, хотел Висше образование,
английски език
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Сандански
Тел. за връзка 0746/ 3-09-24
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 5 места
1 Учител, начален етап в група за ЦОУД Висше образование
1 Учител в ДГ Висше образование
1 Касиер - домакин Висше, средно образование
2 Асистент офис Висше, средно образование
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Кюстендил
Тел. за връзка 078/55-04-84
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 4 места
1 Главен счетоводител Висше образование
2 Асистенти Висше образование
1 Електромонтьор Висше образование
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Дупница
Тел. за връзка 0701/5-05-38 и 5-05-39
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 места
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Петрич
Тел. за връзка 0745/ 2-11-52
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 места