nadpissivt

ИНФОРМАЦИЯ за свободните работни места в Благоевградски регион по Бюра по труда към 06.01.2020 г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-67-02
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
1 Отчетник счетоводство Висше образование
1 Специалист ТРЗ Висше образование
3 Лекари Висше образование
1 Оперативен счетоводител Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ
1 Технически секретар Средно образование
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев
Тел. за връзка 0751 / 61261
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
1 Строителен инженер Висше образование
1 Учител общообразователен предмет в прогимназиален етап Висше образование
1 Технически сътрудник Висше образование
1 Ръководител компютърен кабинет Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ
1 Помощник възпитател Средно образование
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Разлог
Тел. за връзка 0747/80-903
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
1 Инженер механик Висше образование
1 Рецепционист Висше образование, английски език
3 Администратори, хотел Висше образование, английски език
1 Организатор дейности Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ
11 Готвачи Средно професионално образование
2 Спасители басейн Средно образование
1 Помощник готвач Средно образование
3 Работник кухня Средно образование
3 Бармани Средно образование
19 Сервитьори Средно образование
3 Масажисти Средно образование
20 Шивачи Основно, средно образование
24 Камериерки Средно образование
12 Администратор, хотел Средно образование
2 Обслужващ магазин Средно образование
1 Кредитен специалист банка Средно образование
2 Пиколо Средно образование
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Петрич
Тел. за връзка 0745/ 2-11-52
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
1 Заместник директор УД Висше образование
1 Учител по Философия Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ
1 Продавач в хранителен магазин Средно образование, по чл. 38, ал.1 от ЗХУ
2 Работника на машина за печат Средно образование
20 Работника обработка на маслини Средно образование
10 Продавач-консултанти Средно образование
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Сандански
Тел. за връзка 0746/ 3-09-24
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
2 Асистент офис Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ
2 Сервитьори Средно образование
2 Бармани Средно образование
3 Продавачи разносна търговия Средно образование
2 Готвачи Средно образование
4 Електротехници Средно образование
4 Продавач - консултанти Средно образование
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Кюстендил
Тел. за връзка 078/55-04-84
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
1 Главен счетоводител Висше образование
2 Асистенти Висше образование
2 Електромонтьори Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ
1 Рецепционист Средно образование
1 Барман Средно образование
2 Сервитьори Средно образование
2 Помощник готвачи Средно образование
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Дупница
Тел. за връзка 0701/5-05-38 и 5-05-39
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
1 Медицинска сестра Висше образование