nadpissivt

Експерт в отдел "Анализи" на БНБ

 

BNB 1

BNB2