nadpissivt

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 16.12.2019 г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-67-02
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 13 места
1 Организатор спортни прояви Висше образование,
педагогика на обучението по
физическо възпитание и спорт
1 Учител в ДГ Висше образование
1 Отчетник счетоводство Висше образование
1 Специалист ТРЗ Висше образование
3 Ситопечатари Висше, средно образование,
английски и гръцки език,
компютърна грамотност
2 Администратори хотел Висше образование, туризъм,
английски език
3 Оперативни счетоводители Висше образование
1 Уредник в отдел "Археология" Висше образование,
археология и компютърна грамотн.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев
Тел. за връзка 0751 / 61261
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 9 места
1 Учител, начален етап на основното образование Висше образование
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование
1 Медицинска сестра Висше образование
1 Учител ДГ Висше образование
1 Технически сътрудник Висше образование
2 Моделиер – конструктор облекла Висше образование
1 Електротехник,промишлено предприятие Висше образование
1 Оператор въвеждане на данни Висше образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Разлог
Тел. за връзка 0747/80-903
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 19 места
2 Лекари спешен център Висше образование
1 Аниматор Висше образование
1 Организатор дейности Висше образование
1 Лекар инфекциозни болести Висше образование
2 Лекари анестезиолози Висше образование
2 Лекари хирурзи Висше образование
8 Администратори, хотел Висше образование,
английски език
2 Рецепционисти Висше образование,
английски език

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Петрич
Тел. за връзка 0745/ 2-11-52
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 място
1 Учител по Философия Висше образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Сандански
Тел. за връзка 0746/ 3-09-24
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 3 места
1 Помощник директор по учебната част Висше образование
1 Библиотекар Висше образование
1 Счетоводител Висше образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Кюстендил
Тел. за връзка 078/55-04-84
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 5 места
1 Главен счетоводител Висше образование
1 Агроном Висше образование
2 Асистенти Висше образование
1 Счетоводител, оперативен Висше образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Дупница

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 място
1 Счетоводител Висше образование