nadpissivt

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 02.12.2019 г.
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-67-02
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 8 места
1 Организатор спортни прояви Висше образование, педагогика на
обучението по физическо възпитание и спорт
3 Ситопечатари Висше, средно образование,
английски и гръцки език,
компютърна грамотност
2 Администратори хотел Висше образование, туризъм,
английски език
1 Координатор/прием на студенти Висше, средно образование,
английски и албански език,
компютърна грамотност
1 Уредник в отдел "Археология" Висше образование, археология
и компютърна грамотност

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев
Тел. за връзка 0751 / 61261
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 11 места
1 Технически секретар Висше образование
1 Педагогически съветник Висше образование
1 Медицинска сестра Висше образование
3 Учители ДГ Висше образование
1 Технически сътрудник Висше образование
2 Моделиер – конструктор облекла Висше образование
1 Електротехник,промишлено предприятие Висше образование
1 Оператор въвеждане на данни Висше образование
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Разлог
Тел. за връзка 0747/80-903
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 20 места
2 Лекари спешен център Висше образование
1 Лекар инфекциозни болести Висше образование
2 Лекари анестезиолози Висше образование
2 Лекари хирурзи Висше образование
8 Администратори, хотел Висше образование,
английски език
1 Аниматор Висше образование
1 Ръководител, отдел хотел Висше образование
3 Рецепционисти Висше образование,
английски език
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Петрич
Тел. за връзка 0745/ 2-11-52
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 място
1 Учител по Философия Висше образование
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Сандански
зка 0746/ 3-09-24
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 2 места
1 Учител по История и цивилизация Висше образование
1 Счетоводител Висше, средно образование
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Кюстендил
Тел. за връзка 078/55-04-84
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 5 места
1 Трудотерапевт Висше образование
1 Главен счетоводител Висше образование
1 Агроном Висше образование
1 Счетоводител, оперативен Висше образование
1 Трудов наставник Висше образование
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Дупница
Тел. за връзка 0701/5-05-38 и 5-05-39
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 място
1 Счетоводител Висше образование