nadpissivt

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 18.11.2019 г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-67-02
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 4 места
1 Управител бар Висше образование, английски език,
компютърна грамотност, опит
1 Учител счетоводни дисциплини Висше образование, счетоводство и контрол
2 Администратори, хотел Висше образование, Туризъм, английски език,
компютърна грамотност.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Разлог
Тел. за връзка 0747/80-903
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 28 места
2 Лекари спешен център Висше образование
1 Лекар инфекциозни болести Висше образование
2 Лекари анестезиолози Висше образование
2 Лекари хирурзи Висше образование
3 Администратори, хотел Висше образование, англ. език
1 Социален асистент Висше, средно образование
1 Педагог Висше образование
2 Психолога Висше образование
1 Рехабилитатор Висше образование
2 Асистенти Висше образование
1 Медицинска сестра Висше образование
3 Рецепционисти Висше образование, англ. език
2 Трудотерапевти Висше образование
2 Социални работника Висше образование
1 Училищен педагог Висше образование
2 Ръководители, мениджър отдел Висше образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Петрич
Тел. за връзка 0745/ 2-11-52
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 места

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Сандански
Тел. за връзка 0746/ 3-09-24
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 5 места
Треньор по джудо Висше образование, спортна педагогика
Начални учители Висше образование
Ресурсен учител Висше образование
Счетоводител Висше, средно образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Кюстендил
Тел. за връзка 078/55-04-84
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 59 места
Трудотерапевт Висше образование
Главени счетоводители Висше образование
Медицински сестри Висше образование, немски език
Агроном Висше образование
Счетоводител, оперативен Висше образование
Главен експерт, еколог Висше образование
Трудов наставник Висше образование
Учители по Музика Висше образование, педагогика

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Дупница
Тел. за връзка 0701/5-05-38 и 5-05-39
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 места
Счетоводител Висше образование