nadpissivt

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 11.11.2019 г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-67-02

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 4 места
1 Управител бар Висше образование, английски
език, компютърна грамотност, опит
1 Учител счетоводни дисциплини Висше образование,
счетоводство и контрол
2 Администратори, хотел Висше образование, Туризъм, Англ.
език, компютърна грамотност.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев Тел. за връзка 0751 / 61261

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 7 места
1 Медицинска сестра Висше образование
1 Учител, ДГ Висше образование
1 Технически сътрудник Висше образование
2 Моделиер – конструктор облекла Висше образование
1 Електротехник,промишлено предприятие Висше образование
1 Оператор въвеждане на данни Висше образование


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Разлог Тел. за връзка 0747/80-903
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 30 места

2 Лекари спешен център Висше образование
1 Лекар инфекциозни болести Висше образование
2 Лекари анестезиолози Висше образование
2 Лекари хирурзи Висше образование
7 Администратори, хотел Висше образование, английски език
1 Социален асистент Висше, средно образование
1 Педагог Висше образование
2 Психолога Висше образование
1 Рехабилитатор Висше образование
2 Асистенти Висше образование
1 Медицинска сестра Висше образование
2 Рецепционисти Висше образование, английски език
2 Трудотерапевти Висше образование
2 Социални работника Висше образование
2 Ръководители, мениджър отдел Висше образование


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Сандански Тел. за връзка 0746/ 3-09-24

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 4 места
1 Треньор по джудо Висше образование, спортна педагогика
2 Начални учители Висше образование
1 Счетоводител Висше, средно образование


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Кюстендил Тел. за връзка 078/55-04-84

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 58 места
1 Трудотерапевт Висше образование
1 Главен счетоводител Висше образование
50 Медицински сестри Висше образование, немски език
1 Агроном Висше образование
1 Счетоводител, оперативен Висше образование
1 Главен експерт, еколог Висше образование
1 Трудов наставник Висше образование
2 Учители по Музика Висше образование, педагогика


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Дупница Тел. за връзка 0701/5-05-38 и 5-05-39

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 9 места
1 Учител по Английски език Висше образование
3 Книговодители Висше, средно образование
4 Пласьори стока Висше, средно образование
1 Актьор Висше образование