nadpissivt

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 04.11.2019 г.
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-67-02

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 3 места
1 Управител бар Висше образование, английски език,
компютърна грамотност, опит
2 Администратори, хотел Висше образование, Туризъм,
английски език,
компютърна грамотност.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев
Тел. за връзка 0751 / 61261

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 6 места
1 Медицинска сестра Висше образование


1 Технически сътрудник Висше образование
2 Моделиер – конструктор облекла Висше образование
1 Електротехник,промишлено предприятие Висше образование
1 Оператор въвеждане на данни Висше образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Разлог
Тел. за връзка 0747/80-903
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 26 места
2 Лекари спешен център Висше образование
1 Лекар инфекциозни болести Висше образование
2 Лекари анестезиолози Висше образование
2 Лекари хирурзи Висше образование
3 Администратори, хотел Висше образование, английски език
1 Социален асистент Висше, средно образование
1 Педагог Висше образование
2 Психолога Висше образование
1 Рехабилитатор Висше образование
2 Асистенти Висше образование
1 Медицинска сестра Висше образование
2 Рецепционисти Висше образование, английски език
2 Трудотерапевти Висше образование
2 Социални работника Висше образование
2 Ръководители, мениджър отдел Висше образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Сандански
Тел. за връзка 0746/ 3-09-24
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 2 места
1 Треньор по джудо Висше образование,
спортна педагогика
1 Счетоводител Висше, средно
образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Кюстендил
Тел. за връзка 078/55-04-84

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 66 места
1 Трудотерапевт Висше образование
1 Главен счетоводител Висше образование
50 Медицински сестри Висше образование, немски език

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Дупница
Тел. за връзка 0701/5-05-38 и 5-05-39

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 място
1 Актьор Висше образование