nadpissivt

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 21.10.2019 г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-67-02

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 4 места
1 Лекар, спешна медицина Висше образование
1 Управител, бар Висше образование, английски език и компютърна грамотност
2 Мениджър екип Висше образование, компютърна грамотност, свидетелство за правоуправление на МПС

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев

Тел. за връзка 0751 / 61261

 

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 9 места
1 Медицинска сестра Висше образование
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - Физическо възпитание и спорт Висше образование
1 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап - Технологии и предприемачество Висше образование
1 Технически сътрудник Висше образование
1 Мениджър екип Висше образование
2 Моделиер – конструктор облекла Висше образование
1 Електротехник,промишлено предприятие Висше образование
1 Оператор въвеждане на данни Висше образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Разлог
Тел. за връзка 0747/80-903

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 17 места
2 Лекари спешен център Висше образование
1 Лекар инфекциозни болести Висше образование
2 Лекари анестезиолози Висше образование
2 Лекари хирурзи Висше образование
1 Учител в ДГ Висше образование
1 Психолог Висше образование
1 Рехабилитатор Висше образование
2 Асистенти Висше образование
1 Медицинска сестра Висше образование
1 Учител по Английски език Висше образование
1 Трудотерапевт Висше образование
1 Социален работник Висше образование
1 Ръководител, мениджър отдел Висше образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Сандански
Тел. за връзка 0746/ 3-09-24

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 7 места
1 Учител по ИТ Висше образование
3 Служители резервации Висше образование, анг. и руски език, по чл.38,ал.1 от ЗХУ
1 Учител в ДГ Висше образование
2 Информатори, приемна Висше образование, по чл.38,ал.1 от ЗХУ

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Кюстендил
Тел. за връзка 078/55-04-84

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 66 места
1 Трудотерапевт Висше образование
1 Главен счетоводител Висше образование
50 Медицински сестри Висше образование, немски език
1 Агроном Висше образование
1 Счетоводител, оперативен Висше образование
12 Лекари Висше образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Дупница
Тел. за връзка 0701/5-05-38 и 5-05-39

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 2 места
1 Административен секретар Висше образование
1 Учител практическо обучение Висше образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Петрич
Тел. за връзка 0745/ 2-11-52

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 места