nadpissivt

Конкурси за стипендиите на фондация „Еврика“ 2019-2020 година

За седемнадесета поредна година Фондация „Еврика“ ще определи студентите, които ще получават именни стипендии в размер на 2300 лева годишно в 10 области:

  • Компютърни науки на името на Джон Атанасов;
  • Математика на името на акад. Никола Обрешков;
  • Физика на името на акад. Георги Наджаков;
  • Химия и химични технологии на името на акад. Ростислав Каишев;
  • Медицина и биология на името на акад. Методи Попов;
  • Аграрни науки, вкл. ветеринарни науки и горско стопанство на името на акад. Дончо Костов;
  • Инженерни науки в областта на електрониката, автоматизацията и електротехниката на името на акад. Димитър Мишев;
  • Инженерни науки в областта на машиностроителните технологии на името на акад. Ангел Балевски;
  • Строителство и архитектура на името на Кольо Фичето;
  • Икономика на името на акад. Евгени Матеев.

Повече информация може да намерите в официалния сайт на Фондация „Еврика“

http://www.evrika.org/?p=3377&fbclid=IwAR1PsMyb6zsn0hU--LADGkFqUSSL5MJwPg_lBB2AXySVYamb8o-FYkM2R5Ihttp://www.evrika.org/?p=3377&fbclid=IwAR1PsMyb6zsn0hU--LADGkFqUSSL5MJwPg_lBB2AXySVYamb8o-FYkM2R5I