nadpissivt

ИНФОРМАЦИЯ за свободните работни места в Благоевградски регион по Бюра по труда към 22.07.2019 г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-67-02
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 5 места

1 Оперативен счетоводител Висше образование
1 Експерт, връзки с обществеността Висше образование
1 Организатор, производствена информация Висше образование, анг. език
2 Организатори, производствена информация Висше образование, работа с компютър


Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ

1 Склададжия Средно образование
1 Оператор сигурност Средно образование
2 Мениджъри екип Средно образование
10 Застрахователни агенти Средно образование
12 Осигурителни посредници Средно образование
5 Бармани Средно образование
1 Продавач – консултант Средно образование
20 Касиери Средно образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев
Тел. за връзка 0751 / 61261
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 21 места
2 Медицински сестри Висше образование
1 Учител физика Висше образование
1 Учител Математика Висше образование
3 Учители НУП Висше образование
1 Учител математика и ИТ Висше образование
2 Учители БЕЛ Висше образование
1 Учител НУП с анг.език Висше образование
2 Учители английски език Висше образование
1 Учител,билогия и биохимия Висше образование
3 Моделиер – конструктор облекла Висше образование
1 Електротехник,промишлено предприятие Висше образование
1 Оператор въвеждане на данни Висше образование
1 Учител общообразователен учебен предмет Висше образование
1 Учител практическо обучение Висше образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Разлог
Тел. за връзка 0747/80-903
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 8 места

2 Лекари спешен център Висше образование
1 Лекар инфекциозни болести Висше образование
2 Лекари анестезиолози Висше образование
2 Лекари хирурзи Висше образование
1 Банков служител Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ

17 Готвачи Средно професионално образование
2 Бармани Средно образование
18 Сервитьори Средно образование
5 Продавач-консултанти Средно образование
4 Администратори Средно образование
1 Главен камериер Средно образование
1 Началник склад Средно образование
19 Камериерки Средно образование
1 Шофьор лек автомобил Средно образование
3 Касиери, бензиностанция Средно образование
2 Помощник - готвачи Средно образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Петрич
Тел. за връзка 0745/ 2-11-52
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 места

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 99 места

15 Шивачи Средно образование
2 Машинни оператори металообработване Средно образование
4 Оператори металорежещи машини Средно образование
4 Гладачи Средно, основно образование
3 Шлосери Опит
1 Продавач на хранителен магазин Средно образование
2 Арматуристи Средно образование
11 Шивачи обувки Средно образование, опит
1 Готвач Средно образование
1 Чистач Основно образование
1 Технолог, металообработване Средно образование
3 Оператори на машина за пластмасови изделия Средно образование
2 Сервитьори Средно образование
2 Продавачи разносна търговия Средно образование, кат. В+С
3 Кофражисти Средно образование
2 Навиване на ел. бобини Средно образование
2 Работници, сглобяване на детайли Средно образование
3 Заварчици Средно образование
10 Каменоделци, облицовки Средно образование
10 Работника, консервиране Средно образование
6 Кроячи С опит
6 Продавач-консултанти Средно образование
5 Монтажници на електрически елементи Средно образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Сандански
Тел. за връзка 0746/ 3-09-24
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 8 места
1 Инженер Висше образование
3 Служители резервации Висше образование,анг. и руски език
2 Информатори,приемна Висше образование
1 Учител по физика, химия Висше образование
1 Учител по философия Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ

3 Машинни оператори, обработка на камъни Основно образование
9 Гладачи Основно, средно образование
12 Сервитьори Средно образование
1 Монтажник дограма и щори Средно образование
1 Мебелист Средно образование
1 Пазач Основно, средно образование
1 Монтьор на МПС Средно образование
21 Опаковачи Средно образование
1 Бригадир лозарска бригада Средно образование
23 Шивачи Основно, средно образование
8 Готвачи Средно образование
2 Формовчици бетонни изделия Начално,основно образование
1 Обслужващ бензиностанция Средно образование
1 Строителен техник Средно техническо образование
2 Автомонтьори Средно, Основно образование
2 Шофьори Средно образование, кат.В
2 Шофьори автобус Средно образование кат.C + Д
2 Монтажници осветителни тела Основно, Средно образование
3 Сметосъбирачи Начално, основно образование
2 Работници, спомагателни шивашки дейности (кончар) Основно, средно образование
5 Екструдеристи Основно, средно образование
4 Чистач/Хигиенисти Основно образование
1 Рецепционист Средно образование
5 Машинни оператори, производство на пластмасови изделия Основно, средно образование
7 Общи работници Основно образование
4 Продавач - консултанти Средно образование
1 Шофьор, куриер Средно образование
1 Технолог облекло Средно образование
30 Монтажници на ел. елементи Средно образование
1 Началник смяна Средно образование
2 Шофьори, тежкотоварен автомобил над 12т Основно, средно образование, кат.С + Е
4 Касиери банка Средно образование
2 Чистачи Средно образование
15 Машинни оператори Средно образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Кюстендил
Тел. за връзка 078/55-04-84
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 28 места
1 Учител по история и цивилизация Висше образование
1 Учител по География и Икономика и История и цивилизация Висше образование
1 Учител по Химия и опазване на околната среда Висше образование
1 Главен счетоводител Висше образование
1 Счетоводител Висше образование
2 Учители по Математика и информационни технологии Висше образование
12 Лекари Висше образование
1 Агротехник Висше образование
1 Управител Висше образование
1 Педиатър Висше образование
1 Медицинска сестра Висше образование
1 Учител, начален етап Висше образование, НУП
2 Социални работници Висше образование
1 Експерт информационно обслужване Висше образование,Английски език,опит
1 Възпитател Висше образование, НУП
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 143 места

2 Готвачи Средно образование
1 Рецепционист хотел Средно образование
2 Продавач - консултанти Средно образование
3 Сервитьори Средно образование, опит
7 Помощник - готвачи Средно образование
3 Технически сътрудници Средно образование
1 Камериерка Средно образование
1 Барман Средно образование
1 Гладач ютия Средно образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Дупница
Тел. за връзка 0701/5-05-38 и 5-05-39
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 12 места
1 Инженер Висше образование
1 Склададжии
Висше образование, владеене на
английски и немски език
1 Служител отдел планиране
Висше образование, владеене на
английски и немски език
1 Контрольор качество
Висше образование, владеене на
английски и немски език
1 Настройчик на машина за леене под налягане Висше образование, владеене на Английски език и Немски език
1 Мениджър проекти Висше образование
3 Химици Висше образование
2Квалифицирани лица,фармацевтични продукти Висше образование
1 Експерт, програми и проекти Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 87 места

3 Продавач-консултанти Средно образование
1 Работник кухня Основно образование
1 Продавач пазар Средно образование
2 Работници зареждане на рафтове Средно образование
10 Опаковачи Средно образование
1 Патрул служба за сигурност Средно образование
1 Монтажник хладилни и климатични инсталации Средно образование
10 Работници сладкарско производство Средно образование
1 Лаборант Средно образование
1 Склададжия Средно образование