nadpissivt

ИНФОРМАЦИЯ за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 15.07.2019 г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-67-02
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 6 места

1 Оперативен счетоводител Висше образование
1 Експерт, връзки с обществеността Висше образование
1 Организатор, производствена информация Висше образование, анг. език
2 Организатори, производствена информация Висше образование, работа с
компютър
1 Кинезитерапевт Висше образование


Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ

2 Мениджъри екип Средно образование
10 Застрахователни агенти Средно образование
12 Осигурителни посредници Средно образование
5 Бармани Средно образование
1 Продавач – консултант Средно образование
20 Касиери Средно образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев
Тел. за връзка 0751 / 61261
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 17 места
1 Медицинска сестра Висше образование
1 Учител физика Висше образование
1 Учител Математика Висше образование
3 Учители НУП Висше образование
1 Учител математика и ИТ Висше образование
1 Учител БЕЛ Висше образование
1 Учител НУП с анг.език Висше образование
2 Учител английски език Висше образование
1 Учител,билогия и биохимия Висше образование
3 Моделиер – конструктор облекла Висше образование
1 Електротехник,промишлено предприятие Висше образование
1 Оператор въвеждане на данни Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ

1 Технически изпълнител Средно образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Разлог
Тел. за връзка 0747/80-903
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 8 места

2 Лекари спешен център Висше образование
1 Лекар инфекциозни болести Висше образование
2 Лекари анестезиолози Висше образование
2 Лекари хирурзи Висше образование
1 Банков служител Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ

18 Готвачи Средно професионално образование
1 Спасител басейн Средно образование
8 Бармани Средно образование
1 Шофьор товарен автомобил /международни превози/ Средно образование кат. D+E
28 Сервитьори Средно образование
5 Продавач-консултанти Средно образование
5 Администратори Средно образование
1 Главен камериер Средно образование
1 Началник склад Средно образование
28 Камериерки Средно образование
1 Шофьор лек автомобил Средно образование
3 Касиери бензиностанция Средно образование
2 Помощник - готвачи Средно образование
1 Домакин Средно образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Петрич
Тел. за връзка 0745/ 2-11-52
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 места

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ

1 Продавач на хранителен магазин Средно образование
1 Готвач Средно образование
2 Сервитьори Средно образование
2 Продавачи разносна търговия Средно образование, кат. В+С
6 Продавач-консултант Средно образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Сандански
Тел. за връзка 0746/ 3-09-24
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 7 места
1 Инженер Висше образование
3 Служители резервации Висше образование,анг. и руски език
2 Информатори,приемна Висше образование
1 Учител по физика, химия Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ

12 Сервитьори Средно образование
8 Готвачи Средно образование
1 Обслужващ бензиностанция Средно образование
1 Строителен техник Средно техническо образование
2 Шофьори Средно образование, кат.В
2 Шофьори автобус Средно образование кат.C + Д
2 Монтажници осветителни тела Основно, Средно образование
1 Рецепционист Средно образование
3 Продавач - консултанти Средно образование
1 Шофьор, куриер Средно образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Кюстендил
Тел. за връзка 078/55-04-84
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 25 места
1 Учител по история и цивилизация Висше образование
1 Учител по География и Икономика и История и цивилизация Висше образование
1 Учител по Химия и опазване на околната среда Висше образование
2 Главен счетоводител Висше образование
1 Счетоводител Висше образование
2 Учители по Математика и информационни технологии Висше образование
12 Лекари Висше образование
1 Учител БЕЛ и Руски език Висше образование
1 Учител, начален етап Висше образование, НУП
1 Социален работник Висше образование
1 Експерт информационно обслужване Висше образование,Английски език,опит
1 Възпитател Висше образование, НУП
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ

2 Готвачи Средно образование
2 Рецепционисти хотел Средно образование
3 Продавач - консултанти Средно образование
2 Шофьори тежкотоварен автомобил 12 и повече тона Средно образование, кат. С+Е
4 Сервитьори Средно образование, опит
6 Помощник - готвачи Средно образование
1 Складов работник/склададжия Средно образование
3 Технически сътрудници Средно образование
2 Камериерки Средно образование
1 Месач Средно образование
1 Организатор производство Средно образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Дупница
Тел. за връзка 0701/5-05-38 и 5-05-39
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 12 места
1 Инженер Висше образование
1 Склададжия Висше образование, владеене на
английски и немски език
1 Служител отдел планиране Висше образование, владеене на
английски и немски език
1 Контрольор качество Висше образование, владеене на
английски и немски език
1 Настройчик на машина за леене под налягане Висше образование, владеене на
английски и немски език
1 Мениджър проекти Висше образование
3 Химици Висше образование
2 Квалифицирани лица,фармацевтични продукти Висше образование
1 Експерт програми и проекти Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ

1 Служител Отдел планиране Средно образование, Английски език,Немски език
1 Контрольор качество Средно образование, Английски език,Немски език
1 Продавач-консултант Средно образование
1 Работник кухня Основно образование
2 Пазачи Средно образование
1 Лаборант Средно образование
2 Склададжии Средно образование