nadpissivt

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 08.07.2019 г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-67-02
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 9 места

1 Оперативен счетоводител Висше образование
1 Експерт връзки с обществеността Висше образование
1 Рецепционист Висше образование
1 Организатор, производствена информация Висше образование, анг. език
2 Организатори, производствена информация Висше образование, работа с
компютър
2 Учители специални предмети Висше образование,стр.инженер
1 Кинезитерапевт Висше образование

 

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев
Тел. за връзка 0751 / 61261
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 15 места
1 Медицинска сестра Висше образование
1 Учител по История и цивилизация Висше образование
1 Счетоводител Висше образование
2 Учители НУП Висше образование
1 Учител математика и ИТ Висше образование
1 Учител БЕЛ Висше образование
1 Учител НУП с анг.език Висше образование
1 Учител английски език Висше образование
1 Учител,билогия и биохимия Висше образование
3 Моделиер – конструктор облекла Висше образование
1 Електротехник,промишлено предприятие Висше образование
1 Оператор въвеждане на данни Висше образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Разлог
Тел. за връзка 0747/80-903
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 8 места

2 Лекари спешен център Висше образование
1 Лекар инфекциозни болести Висше образование
2 Лекари анестезиолози Висше образование
2 Лекари хирурзи Висше образование
1 Банков служител Висше образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Сандански
Тел. за връзка 0746/ 3-09-24
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 9 места
1 Инженер Висше образование
3 Служители резервации Висше образование,анг. и руски език
2 Информатори,приемна Висше образование
1 Уредник, музей Висше образование
1 Библиотекар Висше образование
1 Учител по физика, химия и човек и природа Висше образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Кюстендил
Тел. за връзка 078/55-04-84
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 29 места
1 Кинезитерапевт Висше образование
2 Главен счетоводител Висше образование
1 Счетоводител Висше образование
1 Зам.директор УД Висше образование
12 Лекари Висше образование
1 Психолог Висше образование, психология
1 Учител, начален етап Висше образование, НУП
8 Медицински специалисти Висше образование
1 Ръководител Висше образование, икономика
1 Възпитател Висше образование, НУП

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Дупница
Тел. за връзка 0701/5-05-38 и 5-05-39
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 11 места
1 Инженер Висше образование
1 Склададжия Висше образование, владеене на
английски и немски език
1 Служител отдел планиране Висше образование, владеене на
английски и немски език
1 Контрольор качество Висше образование, владеене на
английски и немски език
1 Настройчик на машина за леене под налягане Висше образование, владеене на
английски и немски език
1 Мениджър проекти Висше образование
3 Химици Висше образование
2 Квалифицирани лица,фармацевтични продукти Висше образование