nadpissivt

Стажантска програма 2023 на Тева

Teva

Стажантска програма 2023 на Тева

 СТАЖ В ПОЩЕНСКА БАНКА – ТОП РАБОТОДАТЕЛ 2023
Искаш да започнеш кариера в банковия сектор, но не знаеш как?
Имаш добри идеи, които искаш да видиш реализирани?
Любопитен си да усетиш отблизо динамиката на банковия живот и да откриеш
подходящата за теб позиция?
Ако отговорът на трите въпроса е „ДА“, нашата стажантска програма е точно за теб!
За нас ти си повече от CV! Ние сме иновативен топ работодател и ти даваме възможност да
кандидатстваш за стаж с три снимки или стори в специалния ни Instagram канал
PostbankSuperstarter. Но преди това можеш да научиш повече, като откриеш отговорите на няколко
важни въпроса.
Защо точно Пощенска банка?
 Получихме отличието „Топ работодател“ от Top Employers Institute, който сертифицира най-
добрите места за работа в света.
 Ние сме един от лидерите на банковия пазар в България - водещ фактор в нововъведенията
и формирането на тенденциите в сектора.
 Преобръщаме представите за традиционна банка и разчупваме клишето за банката като
консервативно място за работа. Създаваме финансови продукти от ново поколение и
работим в обновени офиси и клонове с изключителен дизайн.
 Даваме възможност на хората в екипа ни да се развиват, израстват и да реализират и най-
нестандартните си идеи.
 С различни доброволчески, зелени и спортни инициативи заедно правим света по-добър.
За нас най-важни са хората! Отваряме вратите си за кариерен старт на младите и талантливите,
които имат шанс да израстват в компанията и да станат утрешните успешни мениджъри и лидери.

20230329 PB Internship Program girl OOH 1
Какви са предимствата на нашата стажантска програма?
 Активна е целогодишно;
 Продължителността ѝ е от 3 до 6 месеца;
 Работното време е фиксирано по желание на стажанта (4, 6 или 8 часа)
 Платена е с атрактивно възнаграждение;
 Възможност за работа и ценен networking с едни от най-изявените експерти в бранша;
 Ексклузивен достъп до иновативни платформи за обучение и сертифициране;
 Провежда се във финансовите центрове на Пощенска банка в София и още 26 града в
страната, както и в ключови звена в централното управление в следните направления –
„Банкиране на дребно“, „Корпоративно банкиране“, “Финанси“, „Информационни
технологии“, „Кредитна администрация“, „Правомерност“, „Управление на проблемни
активи“ и др.
Какво можеш да очакваш от нас?
 Разширено обучение за придобиване на практически умения в банковата сфера;
 Кариерна консултация от специалисти за бъдещата ти професионална реализация;
 Ценен опит от работи в динамичен екип от специалисти;
 Индивидуален план за обучение и подкрепа на ментор през целия стаж;
 Вдъхновение за собствени постижения и работа по интересните актуални проекти на
Банката;
 Участие в мастър класове за истории на успеха
Какви са очакванията ни за теб?
 Да си студент или в процес на завършване на висшето си образование;
 Да имаш отлични комуникативни умения;
 Да притежаваш добри аналитични умения и инициативност;
 Да умееш да работиш в екип;
 Да можеш да работиш с Microsoft Office;
 Да владееш английски език.
Успешно приключилите стажантската програма получават сертификат за преминат стаж и могат да бъдат поканени да започнат професионалната си кариера в Пощенска банка.
Стажантската програма е активна за градовете: гр. София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора,
Русе, Благоевград, Плевен, Велико Търново, Видин, Монтана, Лом, Враца, Асеновград, Дупница,
Кюстендил, Петрич, Сандански, Габрово, Силистра, Сливен, Ямбол, Търговище, Разград, Казанлък,
Кърджали, Хасково и др.
Как да кандидатстваш в Instagram канала ни PostbankSuperstarter виж тук
Можеш да кандидатстваш и като изпратиш своя автобиография и актуална снимка на
Recruitment@postbank.bg.

СТАЖ В ПОЩЕНСКА БАНКА – ТОП РАБОТОДАТЕЛ 2023

ЛЯТНА СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА НА НСОРБ

image001

ЛЯТНА СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА НА НСОРБ

ABB - лятна стажантска програма „Let your ABB story begin“
Опитайте живота в АББ България
Заедно трупаме опит

Готови ли сте да се развивате и да дадете старт на Вашата история? Изглежда ли АББ като точното място, където да направите това? Ние Ви предлагаме стажантска програма, с която да дадете начало на своето развитие като специалисти.

Летни стажантски програми
• Провеждат се в различни локации и отдели на компанията
• Продължителност от 3-6 месеца
• Подходящи за студенти, от първи или по-горен курс в техническа или икономическа специалност.

Staj 2023

ABB - лятна стажантска програма „Let your ABB story begin“

Платен стаж в БТА
Българската телеграфна агенция (БТА) предлага целогодишна възможност за платен студентски стаж в дигитализация на историческите архиви.Програмата стартира от юни 2023 г. и е предназначена за  студенти от III и IV курс, магистри и докторанти, за участие в дигитализацията на архивите с информационни емисии на БТА.

Задачи, които ще изпълняват стажантите:
◊ Обработка на данни от печатни емисии и материали в архива на агенцията;
◊ Класификация и сверяване на информация;
◊ Работа с електронна деловодна система/софтуерен продукт и безхартиен
документооборот с цел създаване и организация на дигиталния архив.
Стажът е възможност за придобиване на практически опит като участниците по проекта могат да очакват впоследствие назначаване на постоянна работа в агенцията при доказана компетентност. Стажът е от 120 часа. Договорът се сключва за период от два месеца, при стаж от 240 часа - за период не по-голям от 4 месеца. Смените ще бъдат в рамките на работните дни на звено "Исторически архиви" (от 8 до 19 часа) след предварително уточнен график.

Платен стаж в БТА

ПРОЕКТ NoSRP–А13на тема:
КАРИЕРНОТО РАЗВИТИЕ НА КАДРИТЕ НА ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ”
НА УНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ


     Закономерно новите задачи на Университетските кариерни центрове в България вече са предимно изследване, анализиране и архивиране на информацията за кариерното развитие на собствените кадри. В съответствие на тези актуални и нови дейно сти екипът на Университетския кариерен център при Югозападен университет „Неофит Рилски” осъществи настоящия проект през календарната 2011 г. Наложително (и отговорно) е да се търсят сполучливи и научни решения както за още възможности при съдействията ни за кадровото развитие на нашите алумни, така и за перманентното отчитане на професионалното им израстване у нас и в чужбина. В смисъла на декларираните общи намерения и получените резултати в края на изследователския процес е възможно да се приеме, че целите и задачите на проекта са постигнати и в избраните три научни направления:

*Оптимизиране на системата за съдействие на кариерното развитие на възпитаниците на ЮЗУ „Неофит Рилски”;

*Подобряване на взаимодействията между академичните среди и работодателите – потенциални и реални потребители на нашиалумни;

*Популяризиране на национално и международно равнище на успехите на Югозападния Университет „Неофит Рилски”, особено в кадровата реализация на собствените специалисти с висше образование.
     В смисъла на научен отчет може да се приемат за добри постижения на екипа следните резултати:

- създадена е авторска анкета „Успешни кариери” за студенти, дипломирани от Югозападен университет „Неофит Рилски”–Благоевград (доц.д-р Д. Боцева и д-р Бл. Джорова). Анкетата е оригинален продукт с пазарна стойност, собственост на нашия университет. Апробирана е с 2000 наши алумни – Приложение No 1;

- осъществено е научно изследване с наши алумни (от цялата 35 годишна история на ЮЗУ) по темата на проекта, като данните на 500-те анкети от отзовали се на нашата покана са в сайта на Кариерния център. Те са обработени с научни методи от авторите Боцева и Джорова, а обобщените данни от проучването са синтезирани в научен доклад за професионалното развитие на нашите възпитаниц и прочетен на конференцията по проекта–Приложение No 2;Приложение No 3;

- проведена е научна конференция на тема: Кариерното развитие на кадри на Югозападен университет „Неофит Рилски” (Бачиново, 11.11.2011 г.).

- издаден е научен сборник „УНИВЕРСИТЕТ–КАРИЕРА–УНИВЕРСИТЕТ”– Приложение No 4, Приложение No 5, Приложение No 6;                                                  

- учреден е нов Алумни клуб, който ще се развива към Сдружението на бивши възпитаници на университета – Приложение No7, Приложение No 8,Приложение No 9;

- заснет е професионално документален филм „Успешни кариери–2”–Приложение No10;

- за организацията на проекта е направена нова визитка на Центъра–Приложение No11;

- изработена от екипа и приета от гилдията алумн и е почетна грамота „Успешна кариера”, която ще се превърне в отличителен знак на центъра и ще се връчва на наши алумни с доказана успешна кариера по специалността – Приложение No12. В контекста на общия отчет на дейностите по проекта е възможно да се добави, че с финансите на проекта центърът се обогати с нов цветен принтер.

     В смисъла на ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ПРОЕКТА следва да се подчертае, че Университетският център за кариерно развитие към ЮЗУ „Неофит Рилски” има идея и потенциал през следващата 2012година да създаде собствена система за взаимодействие с работодатели на наши алумни и да разработи свои научни критерии за успешна кариера.


Ръководител на проекта:
(Проф. д. п. н. Йордан Колев)
12 декември 2011 г.