nadpissivt

Стипендии

SAP, Haus des Stiftens gGmbH, TechSoup и Фондация "Работилница за граждански инициативи" организират инициативата "Запознайте се и програмирайте". Инициативата дава възможност за финансиране на събития, организирани от нестопански организации, които ще насърчат развиването на дигитални умения у младите хора. Може да се кандидатства в следните четири категории: И момичетата програмират!; Програмиране в полза

на местната общност; Многообразие; Код за планетата. В допълнение, публиката ще може да гласува за най-доброто събитие, което ще бъде удостоено с Наградата на публиката. Кандидатите трябва да са неправителствени организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по Закона за народните читалища. Всяка идея за събитие, оценена като заслужаваща финансиране, получава сума до левовата равностойност на 300 €. За да кандидатствате, първо се регистрирайте тук. Крайният срок е 8 септември. Повече информация може да откриете на този линк.

Участници от цял свят могат да се включат в конкурса Youth Citizen Entrepreneurship Competition, който се организира с подкрепата на ООН.В рамките на инициативата те имат възможност да представят иновативни идеи с обществено въздействие, които ще спомогнат за постигане на една или повече от 17-те цели на устойчивото развитие, постановени от ООН. Кандидатите трябва да са между 15 и 35 години и да ръководят проект, допринасящ за постигане на целите, под формата на бизнес, организация с нестопанска цел или неформална програма. Участниците първо трябва да се регистрират до 31 юли на сайта на инициативата, а след това да изпратят своята идея или проект. Повече информация може да намерите тук.