nadpissivt

Стаж

Телекомуникационният оператор Novatel набира стажант за позицията"Мрежови и системни комуникации". Програмата е предназначена за хора с изявен интерес в областта на комуникациите. Обучението покрива основни аспекти от теория на мрежите, администриране на Windows сървъри, облачни решения. Курсът ще се води от сертифицирани преподаватели, продължава 138 часа, в рамките на 35 работни дни, при 4-часова дневна ангажираност. След приключването на стажантската програма ще се проведат индивидуални разговори с всички участници, за да се обсъдят възможностите за кариерно развитие в компанията. За да кандидатствате, попълните приложения въпросник, като не забравяйте да прикачите ваша автобиография. Повече информация може да откриете тук.