nadpissivt

Програми и мерки за квалификация


На 11.11.2015 г.от 13.00 в УК 1,зала 101 Кариерният център организира среща с директора на Дирекция „Регионална служба по заетостта” гр. Благоевград-г-жа Ст.Поповска. Ще бъдат представени услугите, които предлагат Бюрата по труда на територията на Благоевградска и Кюстендилска област и

различни възможности за включване на младежи в Програми и мерки за квалификация. Г-жа М. Алтънова ще запознае заинтересованите лица с EURES мрежата (Европейската мрежа за трудова мобилност).
Заповядайте!

AZ logo