nadpissivt

Сдружение „Детски свят“

На 27.10.2015г. от 12.00 ч. в зала 543 на УК 1 Кариерният център организира среща с представители на Сдружение „Детски свят“ гр. София. Студенти от спец. ПОФВС ще се запознаят с целите на организацията и перспективите за работа,които предлага сдружението.