nadpissivt

Среща-дискусия "Студентски практики - реалност и възможности"

На 09.10.2015 г. от 10.00ч. до 13.00ч. в 114 зала Кариереният център организира среща-дискусия на тема „Студентски практики – релност и възможности“. В срещата ще вземат участие ментори, академични наставници, функционални експерти и успешно реализирани студенти, след участието им в проекта. Д-р Бл. Джорова ще представи резултатите от анкетното проучване сред студентите. Подготвени са грамоти за успешното начало на професионалната реализация на новоназначените.