nadpissivt

Чрез Югозападния университет Вие може да осъществите студентска мобилност с цел практика в предприятие или организация по специалността в чужбина.
Практиките в чужбина са допустими по време на обучението за придобиване на бакалавърска, магистърска или докторска степен, като мобилността трябва да бъде реализирана по време на обучението или до една година след завършването на студента.
Минималната продължителност е 60 дни, а максималната 12 месеца.
За периода на практиката по програмата студентите получават месечен грант в диапазона 670 – 720 евро месечно.

Право на участие в студентска мобилност по програма "Еразъм" имат и вече реализирали такава мобилност студенти (независимо обучение или практика), като общата продължителност не бива да надвишава 12 месеца.

Условия за участие
1. Кандидатите трябва да са граждани на държава, участваща в програмата ”Еразъм+”, легитимни за участие в Ключова дейност 1, Образователна мобилност във висшето образование, или студенти/докторанти, официално признати от такава държава за бежанци, лица без гражданство или постоянно пребиваващи чужденци.
2. Кандидатите трябва да са действащи студенти/докторанти или новозавършили такива (recent graduates). Забележка: новозавършилите студенти трябва да кандидатстват за осъществяване на Еразъм практика преди датата на полагане на държавен изпит или защита на дипломна работа.
3. Да имат минимален успех от 4.50 от всички предходни семестри. Студентите в първи курс на ОКС „Магистър“ са легитимни участници в Еразъм практиките. За тях се взима среден успех от ОКС „Бакалавър“. За докторантите се взима средният успех от приемните изпити.
4. Да владеят езика, на който ще се провежда практиката.
5. Да не надвишават 12 месеца мобилност

Кандидатстване

 • Студентът подава молба до Декана на факултета за участие в програма Еразъм+
 • Ако отговаря на посочените по-горе условия, студентът се явява на изпит/събеседване пред Факултетската комисия "Еразъм+", назначена със заповед на Декана
 • След провеждане на изпита/събеседването, имената на класираните студенти се обявяват публично.

Одобрените кандидати:
1. В момента, в който работодателят Ви одобри за стаж, той следва да Ви изпрати попълнени: Покана (Letter of Invitation) и Писмо за намерение (Letter of Intent). Примерни Покана и Писмо за намерение може да изтеглите от тази страница.
2. Работодателят, одобреният кандидат и Еразъм координаторът финализират Learning Agreement for Traineeship, представляващ работната програма на кандидата. Може да изтеглите Learning Agreement for Traineeship от тази страница.
3. Сключва се договор за финансов грант между студента и Университета.
4. Преди започването на практиката студентът е длъжен да притежава Европейска здравна карта.
5. След завръщането Ви от стаж, е нужно да представите следните отчетни документи:

• сертификат от работодател – с подпис и печат на работодателя, по образец, който можете да изтеглите от тази страница
• Learning Agreement for traineeships - това е най-важният документ, без който не може да осъществите Вашия стаж. Learning Agreement for traineeships има три етапа: Before the mobility- попълнен, подписан и подпечатан от работодателя, от университета и от Вас преди да заминете в секция - Before the mobility, ако има промяна по време на стажа се попълва и частта During the mobility, след приключване на стажа се попълва, подписва и подпечатва - After the mobility или така нареченият - Traineeship Certificate (оригинал);
• Документи за пътуването - билети, бордни карти или печати в международен паспорт.
Възможно е да възникнат допълнителни изисквания за документи, които да бъдат предоставени преди или след заминаването. В такъв случай студентите/докторантите биват уведомявани своевременно.
За информация и въпроси:
Отдел "Международни образователни програми и сътрудничество", каб. 107, Ректорат
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. тел: 0886 62 79 04


Платформи за намиране на стажове

DTTСтажове в областите Development, Design, Online Marketing, Business and Management и HR and Recruitment

ErasmusIntern.org  Платформа за стажове на ESN

 

AIAIM  Платени стажове в Испания

 

 

animafest logo  Анимафест - Стажове в хотелиерството

 

 

 

placement slovakia new  Стажантски позиции в Словакия

 

Internship UK  Стажове във Великобритания

 

 

Praxis

 

Stepstone

 

 

European Funding Guide

 

 


Стажове по програма Еразъм+, подходящи за студентите от Стопанския факултет


PIC Management agency

Events and Guests service internship luxury hotel in LanzaroteEvents and Guests service internship luxury hotel in Lanzarote, Spain

Luxury hospitality Spa Front Office internship in Prague

Paid 500 E-business internship in Leicester UK

Paid accounting internship opportunity in Dublin Ireland

Paid Front Office internship luxury hotel in Barcelona

Paid Front Office internship Luxury hotel in Dublin

Paid internship abroad marketing assistant Barcelona

Paid student advisor and customer care internship in Madrid

Práctica asistente departamento marítimo en Barcelona España

Sales and Marketing internship in London city UK


Office Administrator / Secretary

Department: Translation and Interpreting, Marketing.

Skills and Areas
An Intern will gain practical experience in office administration, handling customers queries and phone calls, handling urgent tasks, managing orders, coordinating a team of translators and interpreters, project management, translating and proofreading texts, interpreting, basic bookkeeping, records keeping, reporting, working with language memory systems, localising websites, and various Internet related tasks: posting articles, renewing links, updating content online, ad publishing etc. This can be applied for future jobs such as office administration, localisation, project management and others not limited to the language sector and to the field of translation and interpreting. The Intern will gain professional experience in staff management and direct sales, improve communication skills, presentation, reporting etc. We will provide the following training: using office equipment and software, communication guidelines when dealing with customers, writing business letters and emails.

Payment
This is an unpaid internship. The payment is assumed by educational institution, scholarship fund or an Intern themselves. The company may decide at its own discretion to pay the Intern some bonuses relating to their performance and achievements in a form of pocket expenses (e.g. public transport and lunches). Accommodation will not be provided, but the company can assist in arranging it. The Intern will have to have reasonable finances for a stay in Ireland during the Internship period.

Agreement
The Intern should provide a sample agreement from their educational institution or authority paying for the scholarship. If the Intern is applying directly, the company will send its own agreement to sign.
Mentor
The Organisation will assign a mentor to support the Intern during the Internship.

Skills Required
The Intern will be working with business and private customers who may have little or no English. Friendliness, self-motivation, good language and communication are essential skills to have to meet and greet customers, handle emails and phone calls. Knowledge of standard computer navigation and programs such as Internet browsers and Microsoft Office suite is required with average typing speed. Students ideally from business studies, economics and similar courses. Previous computer courses will be a benefit.

Qualifications Details
Leaving certificate or equivalent. Must be fluent in English. Second language is an advantage.

Contract Type
Duration: 5, 6, 9 or 12 months
Type: Part Time / Full Time
Days per week: 5 (Monday - Friday)
Office working hours: 09:00 - 18:00
Minimum / Maximum hours per day: 4 / 8
Minimum / Maximum hours per week: 20 - 25 / 35 - 39
Start date: *Subject to availability

Possible Locations
Cork office: 7 South Mall, Cork, Ireland
Limerick office: 18 Mallow Street Upper, Limerick, Ireland
Dun Laoghaire office: 99 Upper George's Street, Dun Laoghaire, Co Dublin, IrelandSales person

Department: Sales
Skills and Areas
An Intern will gain practical experience in sales, cold calling, telesales, contact prospecting, meetings, preparing sales material, emailing, working with crm, credit control, contacting clients due payment, preparing quotes and invoices and sending them to clients, preparing reports, handling customers queries and phone calls, managing orders, records keeping, on the side of your main duty you will have an opportunity to work on bookkeeping and entry of expenses for the company, localising websites and various Internet related tasks.: posting articles, renewing links, updating content online, ad publishing etc. This can be applied for future jobs such as office administration, localisation, project management and other not limited to the sales sector. The Intern will gain professional experience in staff management and direct sales, customer service, improve communication skills, presentation, reporting etc. We will provide the following training: using office equipment and software, communication guidelines when dealing with customers, writing business letters and emails.

Payment
This is an unpaid internship. The payment is assumed by educational institution, scholarship fund or an Intern themselves. The company may decide at its own discretion to pay the Intern some bonuses relating to their performance and achievements in a form of pocket expenses (e.g. public transport and lunches). Accommodation will not be provided, but the company can assist in arranging it. The Intern will have to have reasonable finances for a stay in Ireland during the Internship period.

Agreement
The Intern should provide a sample agreement from their educational institution or authority paying for the scholarship. If the Intern is applying directly, the company will send its own agreement to sign.

Mentor
The Organisation will assign a mentor to support the Intern during the Internship.

Skills Required
Students ideally from Business studies, Economics, Marketing and Sales studies.
The Intern will be working with business and private customers who may have little or no English. Friendliness, self-motivation, good language and communication are essential skills to have to meet and greet customers, handle emails and phone calls. Knowledge of standard computer navigation and programs such as Internet browsers and Microsoft Office suite is required with average typing speed. Previous computer courses will be a benefit.

Qualifications Details
Leaving certificate or equivalent. Must be fluent in English. Second language is an advantage.

Contract Type
Duration: 5, 6, 9 or 12 months
Type: Part Time / Full Time
Days per week: 5 (Monday - Friday)
Office working hours: 09:00 - 18:00
Minimum / Maximum hours per day: 4 / 8
Minimum / Maximum hours per week: 20 - 25 / 35 - 39
Start date: *Subject to availability

Possible Locations
Cork office: 7 South Mall, Cork, Ireland
Limerick office: 18 Mallow Street Upper, Limerick, Ireland
Marketing Administrator / Researcher

Department
Translation and Interpreting, Marketing.

Skills and Areas
An intern will gain practical experience in marketing using their creative ideas, raising the company's recognition, awareness and visibility both online and offline, reaching out to potential customers, maintaining customer relationship and records, drafting special offers and running promotional campaigns, sending newsletters, utilising social media networks, doing pricing and quotation, using SEO (Search Engine Optimisation) tools and techniques, generating website traffic, localising websites, working with CRM and e-Commerce solutions, performing market research, analysing competitors, preparing reports and statistical data, managing orders, coordinating a team of translators/interpreters, handling customers queries and phone calls, telesales, project management, basic bookkeeping, and various Internet related tasks: posting articles, renewing links, updating content online, ad publishing etc. This can be applied for future jobs in marketing, sales, SEO, office administration and management.

Payment
This is an unpaid internship. The payment is assumed by educational institution, scholarship fund or an Intern themselves. The company may decide at its own discretion to pay the Intern some bonuses relating to their performance and achievements in a form of pocket expenses (e.g. public transport and lunches). Accommodation will not be provided, but the company can assist in arranging it. The Intern will have to have reasonable finances for a stay in Ireland during the Internship period.

Agreement
The Intern should provide a sample agreement from their educational institution or authority paying for internship. If the Intern is applying directly, the company will send its own agreement to sign.

Mentor
The Organisation will assign a mentor to support the Intern during the Internship.

Skills Required
Friendliness, self-motivation, formal language and good communication skills are essential when dealing with customers, handling emails and phone calls. Knowledge of standard computer navigation and programs such as Internet browsers and Microsoft Office suite is required with average typing speed. Previous computer courses will be a benefit. Some knowledge of popular social networks such as Facebook, Twitter, G+, LinkedIn is required.

Qualifications Details
Leaving certificate or equivalent. Must be fluent in English. Second language is an advantage.

Contract Type
Duration: 5, 6, 9 or 12 months
Type: Part Time / Full Time
Days per week: 5 (Monday - Friday)
Office working hours: 09:00 - 18:00
Minimum / Maximum hours per day: 4 / 8
Minimum / Maximum hours per week: 20 - 25 / 35 - 39
Start date: *Subject to availability

Possible Locations
Cork office: 7 South Mall, Cork, Ireland
Limerick office: 18 Mallow Street Upper, Limerick, Ireland

 


 

Finabel Permanent Secretariat, a Land Force Organisation based in Brussels is looking for new trainees in the following fields:

 • INTERNATIONAL RELATIONS
 • EUROPEAN STUDIES
 • SECURITY STUDIES
 • POLITICAL SCIENCES
 • MARKETING & COMMUNICATION
 • SOCIAL SCIENCES

The student must have a good knowledge of English preferable C1, and must have at least a Bachelor’s degree, or higher. Finabel offers an internship role in two domains; Research and Lobbying Intern and a Communications Intern.
The Research and Lobbying Intern will be assigned the following tasks:

 • ADMINISTRATIVE TASKS, such as gathering information related to Finabel's activities;
 • RESEARCH within a small multicultural team on Finabel's topics and
 • European defense in order to write and publish Food for Thought/papers;
 • DEVELOP an individual research paper, to be handed in at the end of the traineeship.
 • TAKE PART in Finabel conferences abroad, as well as with other Member States

The Communications Intern will be assigned the following tasks:

 • Creation of marketing and communication tools
 • Organise and oversee all social media platforms
 • Prefered experience of wordpress or website management
 • Initiative to develop the communications department further

The internship should last at least three months, but the duration as well as the schedule are very flexible.

Students that are interested should send their candidature in English (CV + cover letter) to Mr. Mario Blokken at the following email address:
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

This offer has no deadline, so candidates can apply at any time.

Stanislav Grozdanov
Erasmus+ Coordinator
South-West University "Neofit Rilski"
66 Ivan Mihaylov str, Blagoevgrad, Bulgaria
+359886627904

 


Конкурс за мобилност на студенти, докторанти, преподаватели и служители за академичната 2021/2022 г.

В рамките на програма "Еразъм+" на Европейската комисия, Югозападният университет "Неофит Рилски" обявява конкурс за мобилност на студенти, докторанти, преподаватели и служители за учебната 2021/2022 г.

За да получат повече информация всички студенти, докторанти, преподаватели и служители могат да се включат по време на онлайн презентациите на програмата, по следния график:

Студенти:

- 14.04.2021 г. - 10:00 ч. - https://bbb.swu.bg/b/sta-2ra-rk2

- 29.04.2021 г. - 10:00 ч. - https://bbb.swu.bg/b/sta-2ra-rk2

Преподаватели:

- 21.04.2021 г. - 10:00 ч. - https://bbb.swu.bg/b/sta-3gq-ech

Служители:

- 21.04.2021 г. - 13:00 ч. - https://bbb.swu.bg/b/sta-3gq-ech

I. Студентска мобилност с цел обучение

Пълният списък с чуждестранните университети, част от партньорската ни мрежа, е наличен ТУК. Студентът/докторантът избира университет партньор на съответния факултет, където се обучава и вписва името му във формата за кандидатстване.

Периодът за кандидатстване е 22 март - 10 май 2021 г. (вкл.).

Продължителност на студентската и докторантската мобилности с цел обучение: от 90 дни до 12 месеца

1. Необходими документи за мобилност на студенти и докторанти с цел обучение

 • попълнен формуляр за кандидатстване (Student Application Form);
 • уверение от учебен отдел за успех от всички предходни семестри;
 • сертификат за владеене на английски език или езика на приемащата страна (ако е приложимо).

Стипендията за студенти и докторанти е в размер на 470 - 520 евро на месец в зависимост от приемащата държава.

Кой може да участва?

Всеки действащ студент и докторант, независимо от формата на обучение, в Югозападния университет "Неофит Рилски", който отговаря на следните критерии:

 • да е гражданин на Република България, официално признат за бежанец, лице без гражданство, постоянно или временно пребиваващ чужденец, с постоянна или временна адресна регистрация в България;
 • към датата на заминаване да е завършил първи курс на обучение - Всички първокурсници могат да кандидатстват*.
 • да има среден успех от минимум 4.50 от всички предходни семестри;
 • да владее английски език или езика на приемащата страна.

*Забележка: Всички първокурсници могат да кандидатстват, тъй като към датата на заминаване ще имат завършени поне два семестъра.

Каква е процедурата по кандидатстване?

 • Студентът/докторантът подава формата за кандидатстване и уверението за успех по електронен път на един от следните имейл адреси: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., или в кабинет 101 на Ректората;
 • Ако отговарят на посочените по-горе условия, студентите и докторантите се явяват на събеседване пред комисия;
 • След провеждане на събеседването резултатите се обявяват публично;
 • Класираните студенти и докторанти преминават инструктаж за подробно запознаване с документите, сроковете и процедурите за кандидатстване в чуждестранните университети.

II. Студентска мобилност с цел практика

Продължителност на студентската и докторантска мобилности с цел практика - от 60 дни до 12 месеца

Кандидатстването за студентска мобилност с цел практика е целогодишно.

Студентите могат да потърсят стаж в секцията "Намери своя стаж" на университетския сайт - academic-activities/international-relations-and-programs/erasmusplus/key-action-1-%E2%80%93-learning-mobility-of-individuals/%D0%BAa103-mobility-between-programme-countries/student-training-information/find-your-internship.aspx

Важно: Студенти, записани в първи курс на обучение могат да кандидатстват за мобилност с цел практика.

ВРЕМЕВА РАМКА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2021/2022 г.

Мобилности на студенти и докторанти с цел обучение

ДЕЙНОСТ ПЕРИОД
Подаване на форма за кандидатстване за студентска и докторантска мобилности  (по електронен път или в Ректората, каб. 101 22.03.2021 - 10.05.2021 г.
Онлайн информационни дни за студенти на следния линк: https://bbb.swu.bg/b/sta-2ra-rk2

14.04.2021 г. -  10:00 ч.

29.04.2021 г. - 10:00 ч.

Информационен ден за преподаватели* и служители** - на следния линк: https://bbb.swu.bg/b/sta-3gq-ech

*Преподаватели - 21.04.2021 г. - 10:00 ч.

** Служители - 21.04.2021 г. - 13:00 ч.

Онлайн интервю/събеседване на чужд език с кандидатите студенти и докторанти 12.05.2021 г. - 10:00 ч.
Онлайн интервю/събеседване на чужд език с кандидатите преподаватели* и служители**

*Преподаватели - 13.05.2021 г. - 10:00 ч.

** Служители - 13.05.2021 г. - 13:00 ч.

Онлайн инструктаж за избраните за участие в мобилност студенти и докторанти 14.05.2021  - 10:00 ч.

III. Мобилност на персонала с цел преподаване и с цел обучение

1. Необходими документи за преподаватели и служители

 • Форма за кандидатстване за мобилност с цел преподаване (Application form for Teaching) или за мобилност с цел обучение (Application form for Training).
 • Одобрен договор за преподаване (Staff Mobility Agreement for teaching или Staff Mobility for Training) (ако е приложимо);
 • Покана (Letter of Invitation) от приемащата страна (ако е приложимо)

* Забележка: Документите се подават по електронен път на имейл адреси: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или stanislav Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., или в кабинет 101 на Ректората;

Продължителността на мобилността за преподаватели и служители е минимум 2 последователни дни до максимум 5 работни дни

За информация и въпроси:

Отдел "Международни образователни програми и сътрудничество", каб. 101 в сградата на Ректората

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. и Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

тел: +359886512477 или +359886627904