nadpissivt

ЮГОЗАПАДНИЯТ УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“
обявява
КОНКУРС
ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ, ДОКТОРАНТИ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ
за академичната 2020/2021 г.


В рамките на програма „Еразъм+“ на Европейската комисия Югозападният университет „Неофит Рилски“ обявява конкурс за мобилност на студенти, докторанти, преподаватели и служители за учебната 2020/2021 г.
За да получат повече информация всички студенти, докторанти, преподаватели и служители могат да заповядат на изнесените информационни дни, провеждани по инициативата ERASMUSDAYS 2020 at SWU, по следния график:
• Студенти: 15.10.2020 г. – Учебен корпус № 1 – зала 115 от 10:00 ч. От 11:00 ч. ще се състои и фотоизложба с разкази от Перуджа “Il nostro bel viaggio – Нашето красиво пътуване“ с автор Василена Димитрова, Еразъм студент в University for Foreigners of Perugia
• Преподаватели: 16.10.2020 г. – Учебен корпус № 1 – зала 114 от 10:00 ч.
• Служители: 16.10.2020 г. – Учебен корпус № 1 – зала 114 от 13:30 ч.

I. Студентска мобилност с цел обучение
Пълният списък с чуждестранните университети, част от партньорската ни мрежа, е наличен ТУК. Студентът/докторантът избира университет партньор на съответния факултет, където се обучава и вписва името му във формата за кандидатстване.
Периодът за кандидатстване е 05 октомври – 09 ноември 2020 г. (вкл.).
Продължителност на студентската и докторантската мобилности с цел обучение: от 90 дни до 12 месеца

1. Необходими документи за мобилност на студенти и докторанти с цел обучение

• попълнен формуляр за кандидатстване (Student Application Form);
• уверение от учебен отдел за успех от всички предходни семестри;
• сертификат за владеене на английски език или езика на приемащата страна (ако е приложимо).
Стипендията за студенти и докторанти е в размер на 470 – 520 евро на месец в зависимост от приемащата държава.

Кой може да участва?

Всеки действащ студент и докторант, независимо от формата на обучение, в Югозападния университет "Неофит Рилски", който отговаря на следните критерии:
• да е гражданин на Република България, официално признат за бежанец, лице без гражданство, постоянно или временно пребиваващ чужденец, с постоянна или временна адресна регистрация в България;
• към датата на заминаване да е завършил първи курс на обучение;
• да има среден успех от минимум 4.50 от всички предходни семестри;
• да владее английски език или езика на приемащата страна.

Каква е процедурата?
• Студентът/докторантът подава или по електронен път формата за кандидатстване и уверението за успех на един от следните имейл адреси: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., или в кабинет 101 на Ректората;
• Ако отговарят на посочените по-горе условия, студентите и докторантите се явяват на събеседване пред комисия в съответния факултет;
• След провеждане на събеседването резултатите се обявяват публично;
• Класираните студенти и докторанти преминават инструктаж за подробно запознаване с документите, сроковете и процедурите за апликиране в чуждестранните университети.

Студентска мобилност с цел практика

Продължителност на студентската и докторантска мобилности с цел практика – от 60 дни до 12 месеца

Важат същите дати, срокове и условия за участие, както при студентската мобилност с цел обучение. Стажът задължително трябва да бъде по специалността на студента/докторанта.

Студентите могат да потърсят стаж в секцията „Намери своя стаж“ на университетския сайт - http://www.swu.bg/academic-activities/international-relations-and-programs/erasmusplus/key-action-1-%E2%80%93-learning-mobility-of-individuals/%D0%BAa103-mobility-between-programme-countries/student-training-information/find-your-internship.aspx

Важно: Студенти, записани в първи курс на обучение могат да кандидатстват за мобилност с цел практика.

 ВРЕМЕВА РАМКА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2020/2021 г.

Мобилности на студенти и докторанти с цел обучение и с цел практика

ДЕЙНОСТ

ПЕРИОД
Подаване на форма за кандидатстване за студентска и докторантска мобилности  (по електронен път или в Ректората, каб. 101 05.10.2020 г. – 09.11.2020 г.
Информационен ден в рамките на инициативата ERASMUSDAYS 2020 at SWUза студенти 15.10.2020 г. – УК-1, зала 115, 10:00 ч.
Информационен ден в рамките на инициативата ERASMUSDAYS 2020 at SWUпреподаватели* и служители**

*Преподаватели - 16.10.2020 г. – УК-1, зала 114, 10:00 ч.

**Служители – 16.10.2020 г. – УК-1, зала 114, 13:30 ч.

Провеждане на интервю/събеседване на чужд език с кандидатите за участие в мобилност (провежда се във Факултета) 10.11 – 13.11.2020 г.
Инструктаж за избраните за участие в мобилност студенти и докторанти – Заседателна зала, Ректорат 18.11.2020 г., 10:30 – Заседателната зала на Ректората

2. Необходими документи за преподаватели и служители
• форма за кандидатстване (Application Form);
• Одобрен договор за преподаване (Staff Mobility Agreement for teaching или Staff Mobility for Training) (ако е приложимо);
• Покана (Letter of Invitation) от приемащата страна (ако е приложимо)
Продължителност на мобилността за преподаватели и служители: до 5 работни дни

За информация и въпроси:
Отдел „Международни образователни програми и сътрудничество“, каб. 101 в Ректората
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
тел: +359884113375 или +359886627904