nadpissivt

 logo erasmus

 КОНКУРС ЗА СТУДЕНТСКА И ДОКТОРАНТСКА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ И С ЦЕЛ ПРАКТИКА ПО ПРОГРАМАТА „ЕРАЗЪМ+“ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г.


Югозападният университет „Неофит Рилски“ обявява конкурс за студентска и докторантска мобилност с цел обучение и с цел практика по програма „Еразъм+“ за учебната 2019/2020 г. в чуждестранни университети.
Пълният списък с чуждестранните университети, част от партньорската ни мрежа, е наличен на адрес: http://www.swu.bg/academic-activities/international-relations-and-programs/erasmusplus/key-action-1-%E2%80%93-learning-mobility-of-individuals/%D0%BAa103-mobility-between-programme-countries/partners.aspx
Срокът за кандидатстване е 18 февруари – 29 март 2019 г. (вкл.) Студентите и докторантите подават заявление за участие в кабинет 107 на Ректората в рамките на посочения период.
Събеседванията с кандидатите ще се проведат по факултети. Датите за провеждане на събеседванията са 02.04.2019 г. или 03.04.2019 г.

 ДЕЙНОСТ

                 ПЕРИОД
Подаване на заявление за участие в студентска и докторантска мобилност  - заявлението се подава в каб. 107 на Ректората 18.02 – 29.03.2019 г.
Провеждане на интервю/събеседване на чужд език с кандидатите за участие в мобилност (провежда се във Факултета) 02.04 или 03.04.2019 г.
Инструктаж на селектираните за участие в мобилност студенти и докторанти 10.04.2019 г., 10:00 ч., Заседателна зала, Ректорат
Втори инструктаж преди заминаване 25.09.2019 г., Заседателна зала, Ректорат

Кой може да участва?
Всички действащи студенти и докторанти в Югозападния университет "Неофит Рилски", които отговарят на следните критерии:
• Български гражданин или постоянно пребиваващ чужденец.
• Към датата на заминаване студентът да е завършил минимум два семестъра от обучението си – Всички първокурсници могат да кандидатстват.
• Студентът да има среден успех от минимум 4.50 от всички предходни семестри.
Каква е процедурата?
• В кабинет 107 на Ректората се подава заявление за участие.
• Ако отговарят на посочените по-горе условия, студентите и докторантите се явяват на събеседване пред Факултетската „Еразъм+“ комисия.
• След провеждане на събеседването резултатите се обявяват публично.
• Класираните студенти и докторанти преминават инструктаж за подробно запознаване с документите, сроковете и процедурите за апликиране в чуждестранните университети.
За информация и въпроси:
Отдел „Международни образователни програми и сътрудничество“, каб. 107 в Ректората
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
тел: 0886 62 79 04