nadpissivt

Чрез Югозападния университет Вие може да осъществите студентска мобилност с цел практика в предприятие или организация по специалността в чужбина.
Практиките в чужбина са допустими по време на обучението за придобиване на бакалавърска, магистърска или докторска степен, като мобилността трябва да бъде реализирана по време на обучението или до една година след завършването на студента.
Минималната продължителност е 60 дни, а максималната 12 месеца.
За периода на практиката по програмата студентите получават месечен грант в диапазона 670 – 720 евро месечно.

Право на участие в студентска мобилност по програма "Еразъм" имат и вече реализирали такава мобилност студенти (независимо обучение или практика), като общата продължителност не бива да надвишава 12 месеца.

Условия за участие
1. Кандидатите трябва да са граждани на държава, участваща в програмата ”Еразъм+”, легитимни за участие в Ключова дейност 1, Образователна мобилност във висшето образование, или студенти/докторанти, официално признати от такава държава за бежанци, лица без гражданство или постоянно пребиваващи чужденци.
2. Кандидатите трябва да са действащи студенти/докторанти или новозавършили такива (recent graduates). Забележка: новозавършилите студенти трябва да кандидатстват за осъществяване на Еразъм практика преди датата на полагане на държавен изпит или защита на дипломна работа.
3. Да имат минимален успех от 4.50 от всички предходни семестри. Студентите в първи курс на ОКС „Магистър“ са легитимни участници в Еразъм практиките. За тях се взима среден успех от ОКС „Бакалавър“. За докторантите се взима средният успех от приемните изпити.
4. Да владеят езика, на който ще се провежда практиката.
5. Да не надвишават 12 месеца мобилност

Кандидатстване

  • Студентът подава молба до Декана на факултета за участие в програма Еразъм+
  • Ако отговаря на посочените по-горе условия, студентът се явява на изпит/събеседване пред Факултетската комисия "Еразъм+", назначена със заповед на Декана
  • След провеждане на изпита/събеседването, имената на класираните студенти се обявяват публично.

Одобрените кандидати:
1. В момента, в който работодателят Ви одобри за стаж, той следва да Ви изпрати попълнени: Покана (Letter of Invitation) и Писмо за намерение (Letter of Intent). Примерни Покана и Писмо за намерение може да изтеглите от тази страница.
2. Работодателят, одобреният кандидат и Еразъм координаторът финализират Learning Agreement for Traineeship, представляващ работната програма на кандидата. Може да изтеглите Learning Agreement for Traineeship от тази страница.
3. Сключва се договор за финансов грант между студента и Университета.
4. Преди започването на практиката студентът е длъжен да притежава Европейска здравна карта.
5. След завръщането Ви от стаж, е нужно да представите следните отчетни документи:

• сертификат от работодател – с подпис и печат на работодателя, по образец, който можете да изтеглите от тази страница
• Learning Agreement for traineeships - това е най-важният документ, без който не може да осъществите Вашия стаж. Learning Agreement for traineeships има три етапа: Before the mobility- попълнен, подписан и подпечатан от работодателя, от университета и от Вас преди да заминете в секция - Before the mobility, ако има промяна по време на стажа се попълва и частта During the mobility, след приключване на стажа се попълва, подписва и подпечатва - After the mobility или така нареченият - Traineeship Certificate (оригинал);
• Документи за пътуването - билети, бордни карти или печати в международен паспорт.
Възможно е да възникнат допълнителни изисквания за документи, които да бъдат предоставени преди или след заминаването. В такъв случай студентите/докторантите биват уведомявани своевременно.
За информация и въпроси:
Отдел "Международни образователни програми и сътрудничество", каб. 107, Ректорат
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. тел: 0886 62 79 04