nadpissivt

logo

"ПОЛКОНТАКТ” предлага следните РАБОТНИ ПОЗИЦИИ за гр. ВАРНА

МАРКЕТИНГОВ АНАЛИЗАТОР за участие в разработка на проект (почасово/дистанционно) - завършено висше икономическо образование със специалност „Маркетинг“ - степен бакалавър или магистър през последните до 2 години; ЗАДЪЛБОЧЕНА ТЕОРЕТИЧНА ПОДГОТОВКА - методи и технологии на маркетинговите проучвания, анализи, планиране и пазарни въздействия; много добра компютърна грамотност и използване на специализирана програма за обработка на данни (статистика); предимство - владеене на аглийски език, но не е задължителен
От Вас се очаква: проучване на конкретна пазарна ниша - изготвяне на анализ на конкуренти, продукти, цени, активност, потребителско поведение, мотивация и пр.
Допълнителна информация: ПОЧАСОВ/ДИСТАНЦИОНЕН АНГАЖИМЕНТ - позицията позволява да се съчетава с друга работна позиция; гарантирано месечно възнаграждение

СЪТРУДНИК В ОТДЕЛ „МАРКЕТИНГ и ОН-ЛАЙН ПРОДАЖБИ ПО ТЕЛЕФОН“ - много добро владеене на английски език - писмено и говоримо; отлични компютърни умения - MS Office, Internet; много добри комуникативни умения и бърза адаптация в нова среда; организираност и умение за работа в екип; НЕ СЕ ИЗИСКВА ОПИТ, а по- скоро желание да се учите и развивате в тази сфера
От Вас се очаква: телефонна комуникация с цел презентация на стоки/услуги; писмена кореспонденция - изготвяне на оферти, справки, отговори на запитвания и др.; търсене на нови потенциални клиенти и поддържане на настоящи бизнес отношения с контрагенти на фирмата; организационна и координационна дейност с останалите звена
Допълнителна информация: въвеждащо обучение и възможност за кариерно развитие; трудов договор; гарантирано добро твърдо възнаграждение и бонуси, обвързана с постигнатите резултати

СЪТРУДНИК „ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ“ - икономическо образование, за препочитане специалностите „Маркетинг“ „Икономика на търговия“ или др. сходни; добър английски език; отлична компютърна грамотност - MS Office, Internet; познания в областта на on-line маркетинаг, провеждането на PR кампании и на маркетингови проучвания ще се счита за предимство, но не е задължително; търпение, организираност и усет към детайлите
От Вас се очаква: работа по разнообразни проекти, свързани с провеждането на различни маркетингови изследвания, кампании и др. задания, свързани с дейността на фирмата
Допълнителна информация: въвеждащо обучение; трудов договор; възможност за работа на пълен работен 8 часа ден или на непълно работно време; много добро месечно възнаграждение и бонуси

ОФИС СЪТРУДНИК С ОТЛИЧЕН АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - ОТЛИЧЕН АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - писмен и говорим; икономичско образование - предимство „Търговия и Продажби“, „Международен мениджмънт“, „МИО“; професионални интереси в областта на международната търговия и мениджмънт, както и готовност за обучение; много добра компютърна грамотност
От Вас се очаква: комуникация с клиенти, контрагенти и партньори на фирамта; водене на делова кореспонденция и обработка на служебна документация; организационна и координационна дейност между звената във фирмата; участие в изложения и бизнес срещи
Допълнителна информация: трудов договор, 5 дневна работна седмица; много добро стартово възнаграждение; дългосрочен ангажимент в утвърдена компания, с възможност за доказване и развитие

СПЕЦИАЛИСТ НАБИРАНЕ И ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - висше образование с профил „Психология“, „Управление на човешките ресурси“ или др. релевантна специалност; много добър писмен и говорим английски език; желание за интензивна комуникация с различни хора; опитът в набирането на персонал ще се разглежда като предимство, но НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН; свободна работа с компютър MS-Office, Internet; с мобилни устройства - IPhone и смартфон; със социални медии - Google Business, Facebook и др.; способност да работите самостоятелно и в екип
От Вас се очаква: набиране на персонал чрез използване на различни методики и похвати; провеждане на интервюта по телефон или др.вид дистанционна-интернет връзка; съставяне на обяви за работни позиции и публикуване в различни медии; ежедневна комуникация и кореспонденция с кандидати за работа; оказване на съдействие на кандидатите при обработка на документи и различни етапи от процеса на кандидатстване
Допълнителна информация: придобиване на много нови знания и възможност за развитие; дългосрочно и сигурно трудово правоотношение ; много добро заплащане

АДМИНИСТРАТОР (СТУДЕНТ/КА) ЗА НОЩНА СМЯНА 20:30 - 4:30 ЧАСА с МНОГО ДОБЪР АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - отлична комуникативност, отзивчивост и организираност; ясна дикция и опит в обслужването на клиенти по телефон и на място; отлична компютърна грамотност; СТУДЕНТ/КА РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ
От Вас се очаква: отговаряте на входящи клиентски запитвания; давате информация, относно предлаганите услуги; спазвате стандартите и протокола на обслужване на клиенти; работите със специализиран софтуер и документация
Допълнителна информация: целогодишен ангажимент; въвеждащо обучение; трудов договор, 5 дневна работна седмица с работно време 20:30 - 04:30 часа; много добро стартово възнаграждение

ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ - МНОГО ДОБРО НИВО НА ВЛАДЕЕНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - висше икономическо образование - с предимство ще се разглеждат специалностите „Счетоводство и Контрол“ или „Финанси“; опит като счетоводител е препоръчителен, но не е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН; много добра компютърна грамотност
От Вас се очаква: изпълнение на ежедневни оперативни задачи по осигуряване на счетоводния документооборот - фактури, банкови операции и др.; изготвяне на първични документи, свързани с отчитането на продажбата на услуги; изготвяне на вторични счетоводни документи; участие в изготвянето на месечни справки, финансови отчети и др.
Допълнителна информация: трудов договор с дългосрочен ангажимент; работно време -понеделник-петък, 8 часа; много добро възнаграждение

РАЗРАБОТЧИК-PHP/MySQL/HTML/FTP и MySQL програмист с опит в разработката за PRESTASHOP - ПРАКТИЧЕСКИ ОПИТ МИНИМУМ 2 ГОДИНА ПО РАЗНООБРАЗНИ ПРОЕКТИ за изработка на онлайн магазини чрез платформата Prestashop - инсталация на "responsive" теми, работа с „отворен код“ за редакция, дизайн по зададени критерии, инсталиране на модул за плащане, други детайли и добавяне на функционалност чрез допълнителни разширения (безплатни и платени), съобразно концепцията на проекта; както и богат опит при отстраняване на възникнали проблеми по готов Prestashop магазин.
Допълнителна инфорамация: работа по проект - пълен работен ден или почасов ангажимент от офис; добро възнаграждение; възможност за работа и по др. проекти, свързани с различни доработки и оптимизация на сайт

РАЗРАБОТЧИК- PHP/MySQL/HTML/CSS програмист с опит в разработката за OPENCART - ПРАКТИЧЕСКИ ОПИТ МИНИМУМ 2 ГОДИНА ПО РАЗНООБРАЗНИ ПРОЕКТИ за изработка на онлайн магазини чрез платформата Opencart - инсталация на "responsive" теми, работа с „отворен код“ за редакция, дизайн по зададени критерии, работа с база данни, инсталиране на модул за плащане, други детайли и добавяне на функционалност чрез допълнителни разширения (безплатни и платени), съобразно концепцията на проекта; както и богат опит при отстраняване на възникнали проблеми по готов OpenCart магазин.
Допълнителна инфорамация: работа по проект - пълен работен ден или почасов ангажимент от офис; добро възнаграждение; възможност за работа и по др. проекти, свързани с различни доработки и оптимизация на сайт

Начин на кандидатстване:
Първоначалният подбор ще се извърши по документи - актуална автобиография със снимка и мотивационно писмо, изпращайте на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. Одобрените по документи кандидати ще бъдат уведомени за последващо интервю.

Предоставените от Вас лични данни подлежат на закрила по смисъла на ЗЗЛД.
Лиценз на „ПОЛИКОНТАКТ” ЕООД: 1702/17.03.2014 год.
Координати: 052/ 601 601, 0888 833 363