nadpissivt

Втори българо-македонски младежки семинар на тема „SHAPING OUR COMMON FUTURE“
Институт за икономическа политика (София) и Институт за социални изследвания (Скопие) с подкрепата на Фондация „Ханс Зайдел“ България организират Втори българо-македонски младежки семинар на тема „SHAPING OUR COMMON FUTURE“.
Форумът има за цел да предостави възможност на младежи от двете държави да дискутират по актуални теми от дневния ред на Европейския съюз и на страните от региона на Югоизточна Европа – регионално сътрудничество, предизвикателства пред Европа и Европейския съюз, бъдещето на Западните Балкани и т.н. Също така участниците в семинара ще могат да доразвият своите меки умения в рамките на предвидените интерактивни сесии.
Семинарът ще се проведе в периода 12-15 април 2018 г. в комплекс Aurora Resort and SPA, гр. Берово (Република Македония), като в него ще се включат 15 младежи от България и 15 младежи от Република Македония на възраст между 18 и 27 години.


За българските участници е предвиден организиран транспорт от София до Берово на 12 април и от Берово до София на 15 април. Разходите за нощувки, храна и учебни материали се поемат от Фондация „Ханс Зайдел“ България.
За кандидатване, моля попълнете формуляра.
Предварителна програма на събитието може да намерите тук.
Участието в семинара НЕ Е обвързано със заплащането на такса.
КРАЙНИЯТ СРОК за кандидатстване е 17 часа на 30 март 2018 г. (петък).
Резултатите от селекционната процедура ще бъдат съобщени до 3 април 2018 г. по ел. поща.
Работният език на семинара е АНГЛИЙСКИ. Успешно преминалите обучението ще получат сертификат.