nadpissivt

Стипендии “Фулбрайт” за магистърски и докторски програми (всички дисциплини)

 

Стипендии “Фулбрайт” за магистърски и докторски програми дават възможност на кандидати за магистърска/докторска степен да се обучават в престижни университети в САЩ. Програмата е достъпна за кандидати от всички области на науката и изкуствата с изключение на клинична медицина и стоматология. Финансирането по програмата е за една академична година (10 месеца). Всяка година се предоставят между 6 и 8 стипендии.

Кандидатите се подбират чрез ежегоден конкурс, който се обявява в последния месец на календарната година. Крайният срок за подаване на документи е началото на май. Интервютата с допуснатите до втори тур кандидати се провеждат през втората половина на юни, като всеки от тях се уведомява за датата и времето на интервюто.

Изисквания за участие в конкурса

  • българско гражданство; лица с двойно гражданство (българско и американско) и притежатели на работна виза/зелена карта не могат да кандидатстват
  • отлично владеене на английски език (изискват се високи резултати от американските стандартизирани тестове TOEFL и GRE или GMAT в зависимост от специалността)
  • защитена бакалавърска степен, получена най-късно до 1.09.2018 г.
  • добро здравословно състояние
  • не се допускат до участие в конкурса лица, които в момента се обучават в САЩ и такива, които са живели в САЩ през 5 последователни от последните 6 години.

Необходими документи

Формуляр за кандидатстване;
Връзка към формуляра за кандидатстване и допълнителните формуляри можете да намерите и на http://foreign.fulbrightonline.org/fulbrightpage.html. След регистрация в системата информацията може да бъде допълвана и преглеждана многократно преди окончателното изпращане на всички материали чрез бутона “Submit Application”.
Три препоръки
Препоръчителите се регистрират от кандидата в електронната система и попълват формуляра онлайн на английски език. По изключение, ако онлайн попълване е невъзможно, препоръчителите изпращат препоръките до Комисията по пощата в запечатани пликове.
Копия от преведени и легализирани университетски дипломи и други сертификати за допълнително обучение/квалификация (сканирани и приложени към електронния формуляр)
Номинираните кандидати предоставят на Комисията и хартиени копия от преведените и легализирани университетски дипломи и други сертификати за допълнително обучение/квалификация. Тези документи не се връщат.
Валидни резултати от американските стандартизирани тестове TOEFL (за всички специалности) и GRE (за повечето специалности с изключение на право и бизнес администрация) или GMAT (за магистърски програми по бизнес).

Представянето на резултати от TOEFL и GRE/GMAT до 10 май, 2018 г. се счита за значително предимство при кандидатстване.
Краен срок за представяне на официални резултати от тестовете:15 септември, 2018 г.

Всички документи трябва да бъдат попълнени/преведени на английски език.

Всички документи се подават като част от електронния формуляр в сканирани приложения. Изключение правят само препоръките, които не са въведени директно в онлайн системата.

Подбор на кандидати

Кандидатурите се преглеждат за съответствие с изискванията на конкурса и наличие на всички необходими документи.
Оценката на проекта се извършва от водещи български и американски специалисти в съответната област.
Одобрените от рецензентите кандидати получават покана за интервю с двунационалната селекционна комисия.
Интервютата с допуснатите до втори тур кандидати се провеждат през втората половина на юни, като всеки от тях се уведомява за датата и времето на интервюто. Датите на интервютата са фиксирани и няма възможност за допълнителни дати.

Номинациите се обявяват в началото на месец юли.
Номинираните кандидати подлежат на финално одобрение от Фулбрайтовия Съвет за международни стипендии (FSB).

Краен срок за подаване на документи за академичната 2019-20 г.: 10 май, 2018 г.