nadpissivt

Националната стипендиантска програма "За жените в науката" България

 

Националната стипендиантска програма "За жените в науката" в България е създадена в рамките на международното партньорство между L'ORÉAL и ЮНЕСКО. Стипендиите се връчват в рамките на това партньорство от L'ORÉAL България с подкрепата на Националната комисия за ЮНЕСКО в България и Софийския университет "Св. Климент Охридски".
За стипендиантската програма
Tри (3) годишни национални стипендии се връчват на жени учени от България с цел реализиране на значителни научни изследвания в областта на естествените науки в България.
Стойността на всяка стипендия е 5000 евро, изплатена в български лева по курса на БНБ към деня на изплащането, и е предназначена за научни изследвания в България.
Стипендиите се връчват на жени, записани или завършили докторантска степен.
Стипендиите се връчват на учени до 35-годишна възраст. Кандидатури на лица, родени преди 1 януари 1982 г,. няма да бъдат разглеждани.
Кандидатите трябва да са български граждани.
Стипендиите се връчват на избраните учени на публична церемония, на място и дата, допълнително определени от Протокола за съгласие между страните.
Tри (3) жени, които се занимават с научни изследвания, ще получат Стипендиите и те трябва да бъдат използвани за техни научноизследователски проекти в съответствие с подадените описания. Експериментите с животни са забранени. Кандидати, прилагали тестове с животни в своите проекти и изследвания, ще бъдат дисквалифицирани.

Кандидатурите трябва да се представят чрез официалната форма за кандидатстване, която може да бъде свалена ТУК или получена в сградата на Националната комисия за ЮНЕСКО в България на адрес: ул. "Александър Жендов" 2, София 1113.

Документите за кандидатстване трябва да съдържат следната информация:
Формуляр за кандидатстване
Допълнителна документация, включваща следните документи:
Автобиография;
Kопия на дипломи и удостоверения за научни степени (оригинали на заверените копия ще бъдат изискани за преглед, ако кандидатът е одобрен за стипендия);
Подробно описание (на една или максимум две страници) на предложението за научноизследователския проект, с акцент върху научните изследвания, които ще бъдат проведени през следващата година;
Подробно описание (на една или максимум две страници) на изследователската работа на кандидатът досега (описание на научната кариера и дейност);
Препоръка от научния ръководител, професор, или от ръководител на научната организация, където ще се реализира проектът;
Списък от важни публикации (ако е възможно, приложете копия от научни публикации);
Рамка на предложен бюджет (на база на която кандидатът се състезава за стипендия).

Всяка кандидатура трябва да бъде подписана от научен ръководител или отговорно лице (ръководител на отдел, в който кандидатът ще реализира изследователската си дейност).
Кандидатурите трябва да се подадат до 31.03.2018 г. в Секретариата на Националната комисия на Република България за ЮНЕСКО в София на адрес: ул. "Александър Жендов" 2, София 1113, или да бъдат изпратени на следните имейл адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Кандидатурите трябва да се адресират до председателя на Комисията за присъждане на стипендиите.
Кандидатури и копия на Формуляра за кандидатстване, които ще бъдат подадени в електронен вариант, трябва да се изпратят в .pdf формат или компресирани с програма Win Zip. (Размерът на файла е ограничен до 5 мегабайта.)
Кандидатурите трябва да бъдат изпратени или доставени до Националната комисия за ЮНЕСКО не по-късно от датата, посочена във Формуляра за кандидатстване.
Кандидатурите трябва да бъдат озаглавени "Кандидатура за Национална стипендиантска програма "За жените в науката" и адресирани до председателя на Комисията ("До Председателя на Комисията за присъждане на стипендиите").
Кандидатури, които са са непълни или подадени след крайния срок, няма да бъдат разглеждани.
Подадените документи не се връщат на кандидатите.