nadpissivt

УЧЕБНИ СТАЖОВЕ В МВнР

Министерството на външните работи на Република България приема на стаж студенти от висши учебни заведения в България и чужбина. Стажовете се провеждат в дирекциите на министерството и в дипломатическите и консулски представителства на Република България.

Стаж в МВнР

Условия, на които трябва да отговарят кандидатите за стаж:

 

- да бъдат български граждани;

- да са студенти с непрекъснати права, в процес на обучение във висше училище в страната или чужбина към момента на провеждането на стажа, по специалности, в които се изучават дисциплини, свързани с международните отношения или международни икономически отношения или в други дисциплини, като информационни технологии, финанси, право и др.;

- да владеят поне един чужд език, желателно е да владеят или ползват втори чужд език;

- по време на стажа да присъстват в МВнР в редовното работно време на служителите ( от 9.00 до 17.30 часа).

Документи, които се подават при кандидатстване на стаж:

- писмено заявление до директора на дирекция „Човешки ресурси”, депозирано най-малко един месец преди предполагаемата начална дата на стажа. В заявлението се посочват: трите имена на кандидат-стажанта, ЕГН и постоянен адрес (по лична карта); информация за контакти (e-mail, телефони); предпочитани дирекции (или да се посочат областите от дейността на министерството, представляващи интерес за стажанта), продължителност на стажа и удобен за кандидат-стажанта период за провеждането му. (Образец от заявлението може да изтеглите от ТУК).

Към заявлението задължително се прилагат:

- автобиографична справка на български език (можете да изтеглите от ТУК);

- актуално уверение от учебното заведение;

Към заявлението могат да бъдат приложени: мотивационно писмо (ако липсва такъв параграф в самата молба); кратка препоръка, изготвена от ръководителя на катедрата или научния ръководител, за академичните и личностните качества и кръга от интереси на кандидат-стажанта.

Документите за стаж могат да бъдат подавани:

- на хартиен носител на пропуска за граждани (Приемна на МВнР);

- по пощата на адрес: гр. София 1113, ул. „Ал.Жендов” № 2;

- на е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Стажът в МВнР е практически, с продължителност от един месец (в изключителни случаи се продължава до 2 месеца) и не се заплаща.

Дирекция „Човешки ресурси” уведомява одобрените за стаж кандидати не по-късно от една седмица преди началото на стажа.

След приключване на стажа в Централното управление на МВнР стажантите получават удостоверение на български език за проведен стаж.

Стаж в дипломатическо или консулско представителство на Р България

Условия, на които трябва да отговарят кандидатите за стаж:

- да са български граждани или граждани на страна членка на ЕС;

- да са студенти с непрекъснати права, в процес на обучение във висше училище в страната или чужбина към момента на провеждането на стажа, по специалности, в които се изучават дисциплини, свързани с международните отношения или международни икономически отношения или в други дисциплини, като информационни технологии, финанси, право и др.;

- да владеят поне един чужд език, желателно е да владеят или ползват втори чужд език.

Документи при кандидатстване на стаж се подават в съответното дипломатическо или консулско представителствона Р България:

- писмено заявление до ръководителя на дипломатическото или консулско представителство,депозирано най-малко един месец преди предполагаемата начална дата на стажа. В заявлението се посочват: трите имена на кандидат-стажанта, задължително ЕГН и адрес в България по лична карта; информация за контакти (e-mail, телефони);продължителност на стажа и удобен за кандидат-стажанта период за провеждането му. (Образец от заявлението може да изтеглите от ТУК).

Към заявлението задължително се прилагат:

- автобиографична справка на български език (можете да изтеглите от ТУК);

- актуално уверение от учебното заведение;

- мотивационно писмо.

Документите за стаж могат да бъдат подавани:

- на хартиен носител в дипломатическото или консулското представителство;

- по е-mail до съответното дипломатическо или консулско представителство;;

- по пощата до съответното дипломатическо или консулско представителство;.

При положително становище на ръководителя на мисията по заявлението за стаж, представителството уведомява по служебен път дирекция „Човешки ресурси” на МВнР, която след съответна съгласувателна процедура дава в едномесечен срок окончателното становище по стажа.

Стажът не се заплаща, като дипломатическото или консулското представителство не поема ангажимент за настаняване.

След приключване на стажа в дипломатическото или консулското представителство стажантите получават удостоверение за проведен стаж, което се изготвя от ръководителя на мисията.