nadpissivt

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградска област
по Бюра по труда към 22.01.2018 г.

 

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-67-02
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 4 места
1 Координатор прием студенти Весше образование, английски и руски език
1 Инженер, конструктор Висше
1 Учител по английски език Висше
1 Учител детска градина Висше

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев
Тел. за връзка 0751 / 61261
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 5 места
1 Учител английски език Висше образование
1 Учител, биология и химия Висше образование
2 Учител НУП Висше образование
1 Старши учител НУП с владеене на турски език Висше образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Разлог
Тел. за връзка 0747/80-903
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 6 места

1 Лекар инфекционни болести Висше образование
1 Учител по физика и астрономия Висше образование
¼ щат
2 Лекари анестезиолози Висше образование
2 Лекари хирурзи Висше образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Сандански
Тел. за връзка 0746/ 3-09-24
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 5 места

1 Учител начален етап Висше образование, компютърна грамотност
1 Учител изобразително изкуство Висше образование
1 Учител в детска градина Висше образование, компютърна грамотност
1 Трудотерапевт Висше социални дейности
1 Медицинска сестра Висше образование