nadpissivt


Стипендия за обучение със съвместно финансиране
Френски институт в България – Сосиете Женерал Експресбанк България


Придобити знания в областта на Data Science (Наука за данните) за прием във висше инженерно училище във Франция
Предлагани условия


Сосиете Женерал Експресбанк България и Френският институт в България предлагат стипендия за обучение в магистърска програм (M2) във Франция в рамките на 10 месеца (1семестър обучение + 1 семестър в предприятие). Началото на програмата е предвидено за септември 2018. След успешното й завършване, избраният кандидат ще се присъедини към Сосиете Женерал Експресбанк с възможност за географска мобилност през цялата си кариера. Френският институт в България ще предостави жилище във Франция, ще поеме медицинската осигуровка и таксата за записване в магистърската програма (до 6000 € годишна такса). Сосиете Женерал Експресбанк България ще предостави средствата за живот във Франция (ежедневни разходи, храна, транспорт…). Владеенето на френски език не е задължително. И все пак това би било предимство. В случай на необходимост, одобреният кандидат ще може да премине курс по френски във Френския институт в България или в Алианс франсез.

Представяне на Сосиете Женерал Експресбанк България

Групата Сосиете Женерал Експресбанк е сред седемте най-големи финансови институции в България. В нея влизат банката Сосиете Женерал Експресбанк и нейните дъщерни и асоциирани дружества Sogelease България, Сосиете Женерал Факторинг, Регионален Фонд за градско развитие – фонд мениджър по програма JESSICA на ЕФРР, животозастрахователната компания SoGeLife
България и компанията за оперативен лизинг и пълно сервизно обслужване АЛД Аутомотив. Заедно със своите 1 600 служители Сосиете Женерал Експресбанк се стреми да предлага на клиентите си достъпни, гъвкави, качествени, иновативни продукти и услуги при изгодни ценови условия. През юни 2017 Сосиете Женерал Експресбанк бе обявена за N1, в резултат на проведената от
Euromoney FX анкета, като „Лидер на пазара с валутни сделки за корпоративни клиенти в България”, след челното място в престижната класация през 2014, 2012 и 2011 г. Наградата допълва отличието на банката от Министерство на финансите за „Най-активeн участник на първичен пазар на държавни ценни книжа (ДЦК) за сметка на клиенти“, в продължение на седем поредни години (2010-2016). През декември 2017 рейтинговата агенция FitchRatings повиши оценката на Сосиете Женерал Експресбанк на « A- », която е възможно най-високата оценка, давана от Fitch на финансова институция в България, която дори надвишава с една точка оценката дадена на България.
-  99.74% от капитала са собственост на Групата Сосиете Женерал
-  90.4 милиона лева (45,2 милиона/евро) нетна печалба за 2016 г.
- 234.2 милиона лева (117.1 милиона/евро) нетен банков доход за 2016 г.
-  5.9 милярда лева (2,85 милярда/евро). общ обем на активите към края на 2016 г.
-  140 офиса
-  повече от 500 000 клиенти
Защо да търсим професионална реализация в Сосиете Женерал Експресбанк България
-  Сосиете Женерал Експресбанк България има нужда от вашите умения и компетенции.
-  През цялата им кариера в Сосиете Женерал Експресбанк на служителите се предоставят възможности за развитие на техните компетенции и на способността им да се адаптират към промените.
-  Всеки служител получава необходимото му обучение: технически курсове, езикови, курсове по управление и личностно развитие.
-  Сосиете Женерал Експресбанк България предлага различни възможности за израстване в кариерата.
Карирерно развитие в областта на Data Science (Науката за данните)
След приключване на обучението във Франция, кандидатът ще бъде назначен в Сосиете Женерал Експресбанк България на поста Data Scientist, със следните отговорности : Data governance, Data
Architecture, Data design/Data modeling, Big data. Впоследствие може да заема и постове с все по-широки отговорности.
Профил на кандидата
- Обучение

 • Образователно квалификационна степен Магистър по математика, статистика, информатика или инженеринг, Бизнес администрация (последна година студент или наскоро придобита диплома за висше образование)
 • Познаване на финансовия и банков сектор
 • Базово ниво на френски език
 • Владеене на английски език (говорим и писмен) ; курсове по френски език могат да бъдат предложени

- Технически умения, които могат да бъдат предимство

 • Coding : владеене най-малко на един език за програмиране. Най-често използван е Python, който може да бъде заместен от Java, Perl ou C/C++
 • Analytical tools : владеене на аналитичните езици SAS и/или R, за предпочитане R
 • Infrastructure : владеене на платформите Spark et Hadoop, инструментите за обработка Hive et Pig са също препоръчителни, както и инструментите за облачната система като Amazon S3
 • Structured Data : умение за програмиране на SQL за формулиране и изпълнение на поръчки
 • Unstructured Data : умение да работи с неструктурирани данни произтичащи от социални мрежи, видео или аудио
 • Visualization, dash boarding and report automation : Tableau или QlikView
 • Microsoft office : Excel, Access

- Лични качества

 • Аналитичен ум
 • Интелектуална любознателност
 • Комуникативни умения
 • Способност за убеждаване на събеседника
 • Способност за развитие

Как да участвате в конкурса ? *
Депозирайте вашето досие за кандидатстване в Отдела за стипендии към Френския институт в България, което да съдържа :

 • CV със снимка
 • копие на личната карта
 • мотивационно писмо, представящо проекта за обучение и целта на кандидата
 • препоръка от преподавател или работодател
 • преведено и легализирано копие на магистърската диплома или на академичната справка за студенти последна година

Краен срок : 28 февруари 2018