nadpissivt

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 15.01.2018 г.

 

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-67-02
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 3 място
1 Координатор прием студенти Висше образование, английски и руски език
1 Инженер, конструктор Висше образование
1 Учител по английски език Висше образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев
Тел. за връзка 0751 / 61261
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 4 място
1 Учител английски език Висше образование
1 Учител, биология и химия Висше образование
1 Учител НУП Висше образование
1 Заместник-кмет община Висше образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Разлог
Тел. за връзка 0747/80-903
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 3 места

1 Учител по английски език Висше образование
1 Учител по физика и астрономия Висше образование
¼ щат
1 Учител детска градина Висше образование
1 Шофьор Кат.С

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Сандански
Тел. за връзка 0746/ 3-09-24
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 6 място

2 Учител начален етап Висше образование, компютърна грамотност
1 Учител изобразително изкуство Висше образование
1 Учител в детска градина Висше образование, компютърна грамотност
1 Трудотерапевт Висше социални дейности
1 Медицинска сестра Висше образование
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Кюстендил
Тел. за връзка 078/55-04-84
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 място
1 Педагог Висше образование,ПУП

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Дупница
Тел. за връзка 0701/5-05-38 и 5-05-39
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 19 места

1 Старши експерт Висше образование
1 Лаборант Висше образование
1 Експерт маркетинг Висше образование
2 Търговски представители Висше образование
2 Специалисти Висше образование
10 Химици Висше образование
1 Учител по бълг.език Висше образование
1 Учител по математика Висше образование