nadpissivt

Дирекция "Бюро по труда" - гр. Благоевград осъществява посредничество на български студенти от български висши училища за лятна ваканционна заетост във Федерална република Германия през 2018 год. по процедурата на анонимния подбор

 

Изисквания за кандидатстване:

 

1. Да са на възраст от 18 до 35 години;

2. Да са студенти в редона форма на обучение;

3. Да не са последен курс на семестриално обучение;

4. Да имат основни познания по немски език (най-малко 3 години изучаване на езика);

5. Да са готови да работят най-малко 2 месеца в Германия.

Срок за подаване на документи - 23.01.2018 г. в Дирекция "Бюро по труда" - Благоевград, партер, г-жа Галя Златкова