nadpissivt

 

 

Ако сте в беда в чужбина
• при кражба на документи, парични средства, билети за пътуване незабавно известете лично и писмено най-близката полицейска служба в приемащата държава и поискайте копие от протокола за установяване на кражбата; свържете се с дипломатическото или консулското ни представителство, за да направите постъпки за получаване на необходимите документи;
• пряка финансова помощ може да получите от дипломатическото или консулското представителство, само ако Ваши роднини или близки лица депозират необходимата Ви сума в Министерството на външните работи, дирекция "Финансово-стопански дейности";
• помнете, че в чужбина следва да се съобразявате с местните обичаи и закони - по време на престоя Ви там Вие попадате под тяхната юрисдикция, като непознаването на законите не Ви оправдава;
• ако по някаква причина бъдете задържани от местните власти, изисквайте да Ви бъде осигурен контакт с дипломатическото или консулското представителство на Република България; консулският служител ще съдейства за установяване на контакт с адвокат; консулът не може да покрива съдебни разходи и да се намесва в съдебния процес.