nadpissivt

 

 

 Преди да отпътувате
• запишете адресите и телефоните на българското дипломатическо или консулско представителство в приемащата държава;
• прочетете специфичните изисквания за влизане в съответната държава от Интернет страницата на Министерството на външните работи www.mfa.government.bg;
• направете здравна застраховка до момента, в който ще имате право на достъп до медицински грижи в приемащата държава като осигурен/а по нейното законодателство в резултат от направени вноски там;
• вземете достатъчно средства както за обратен билет, така и за издръжка през първия месец от Вашето пребиваване - не винаги можете да получите аванс през този месец;
• поинтересувайте се за адреси и телефони на следните служби в държавата, в която отивате: близки болнични заведения; полиция; инспекции по труда; специфични ведомства, свързани с професията, която ще упражнявате, с цел защита на Вашите интереси при необходимост.
Освен това е добре:
Да научите или усъвършенстване познанията си по местния език; Да потърсите Eures съветник в България за предварителна информация; Да си осигурите препоръки и гаранти; Да си направите пътна застраховка; Да помислите за завръщането си в България!