nadpissivt

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,

Поради достигане на определената за месец декември квота за прием на договори, издаването на талони е преустановено.
Очаквайте информация за предстоящия прием през месец януари.

Уважаеми студенти,
Уважаеми ментори,
Уважаеми академични наставници,
Информираме Ви, че е отпусната нова квота от 750 практики за Югозападния университет „Неофит Рилски“. Нерегистрираните студенти могат да се регистрират в информационната система на проект „Студентски практики“ – фаза 1 - https://praktiki.mon.bg/sp/. Ръководство за регистриране на студенти

Задължително е предварително да се запознаете с инструкцията, публикувана на сайта на проекта и с допълнителната информация.

Допълнителна информация:
График и място на подаване на договори
Задължителни условия за започване на практика- разпечатват се предварително от студента и се отбелязват от експерта, приемащ договора
Декларация от студента - разпечатва се предварително от студента и се подписва пред експерта, приемащ договора 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКАДЕМИЧНИТЕ НАСТАВНИЦИ ПО ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ”

Формуляр за проверка на място от Академичен наставник

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТОДАТЕЛСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕНТОРИТЕ ПО ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ”

Декларация от ментор
Отчитане

Ръководства                                                                                                                 

Ръководство за работа с профил на студент
Ръководство за потвърждаване на програма на практическо обучение от страна на академичен наставник
Ръководство за потвърждаване на график от страна на академичен наставник
Ръководство за финализиране на студентска практика от академичен наставник
Ръководство за отчитане на академични наставници
Ръководство за прикачване на формуляри за извършена проверка на студентска практика
Ръководство за изготвяне и редакция на програма за практическо обучение
Ръководство за потвърждаване/отказване на график от страна на ментор
Ръководство за финализиране на студентска практика от ментор
Ръководство за отчитане на ментори по проект

Официални празници, неработни и ваканционни дни!

Важно: Приоритетно се дава възможност за провеждане на практическо обучение на студенти последен курс на обучение, ОКС Бакалавър и ОКС Магистър. Студентите от първи курс ще имат възможност да се включат на следващ етап.