nadpissivt

 

ЧЕСТО СРЕЩАНИ ГРЕШКИ ПО ВРЕМЕ НА ИНТЕРВЮ
  Проучване на Harris Interactive по поръчка на CareerBuilder установи, че още в първите 5 минути близо половината (49%) от мениджърите разбират дали кандидатът е подходящ.
  Проучването разкрива най-често срещаните грешки, които кандидатите допускат по време на интервю за работа според мениджърите човешки ресурси:
1. Липса на заинтересованост – 55%
2. Неподходящо облекло - 53%
3. Арогантно поведение – 53%
4. Негативни коментари за настоящия или бивши работодатели - 50%
5. Използват телефона си – 49%
6. Не знаят нищо за компанията или позицията – 39%
7. Не дават примери – 33%
8. Не задават добри въпроси – 32%
9. Споделят твърде много лична информация – 20%
10. Задават лични въпроси на интервюиращия – 17%.


А това са най-често допусканите грешки що се касае до език на тялото:
1. Не гледат в очите – 70%
2. Не се усмихват – 44%
3. Заемат лоша поза – 35%
4. Въртят се прекалено много на мястото си – 35%
5. Играят си с нещо на масата – 29%
6. Ръкуват се слабо/плахо – 27%
7. Кръстосват ръце – 24%
8. Играят си с косата или непрекъснато докосват лицето си – 24%
9. Жестикулират прекалено много – 10%
10. Ръкуват се прекалено силно – 5%.