nadpissivt

ГРУБИ ГРЕШКИ

  • Груба грешка е да изпращате едно и също CV до различни компании, без да вземете предвид особеностите на работодателя и позицията, за която кандидатствате.
  • Плажни и парти кадри, селфита и всякакви други разновидности на смартфон фотографията е по-добре да оставите за личния си профил във Facebook.
  • Избягвайте прякорите и акронимите в имейла си, защото не стоят сериозно в очите на експертите по подбор.
  • Много кандидати правят грешката да упоменават нерелевантен професионален опит – сервитьор/ка, детегледач/ка и пр. Ако кандидатствате за счетоводител, подобна информация е напълно излишна. Ако обаче по една или друга причина държите да я споменете, можете да я включите в отделна секция, като например "Извънпрофесионална дейност".
  • Не преувеличавайте езиковите си знания, в противен случай може да се окажете неподготвени за срещата „очи в очи“, както и по време на телефонното интервю. Все повече HR експерти провеждат интервютата на чужд език или дават практически тестове на кандидатите, за да се уверят, че написаното в CVотговаря на действителността.