nadpissivt

10 НАЧИНА ЗА ПЕРФЕКТНО МОТИВАЦИОННО ПИСМО

 1. Мотивационното писмо ще бъде убедително, ако е приложено към убедителна автобиография!
 2. Съставяйте ново мотивационно писмо за конкретна длъжност.
 3. Пишете до истински човек.
 4. Поберете мотивационното си писмо на 1 страница.
 5. Покажете с какво сте ценни.
 6. Говорете за работодателя, не за себе си.
 7. Три акцента от Вашите силни страни.
 8. Използвайте повече глаголи.
 9. Заложи на външния вид на писмото.
 10. Поискайте среща.

ВИДОВЕ ПИСМА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА РАБОТА:

 1. Писмо за кандидатстване за определена позиция. Използва сe в случаите, когато има съответствие между позиция и специалност. Фокусирайте се върху силните си страни и компетентностите, които сте придобили по време на следването или на предишна позиция. (Виж Писмо, описващо съответствието на квалификациите на кандидата и критериите на работодателя, Стандартно писмо за кандидатстване вследствие на обява за работа )                                                                                                         
 2. Мотивационно писмо до работодател, който не е в активно търсене на кадри. Писмото разкрива Вашите мотиви да изпратите документите си, с което давате приоритет и предпочитания към определена компания, като посочите своите квалификации и опит. (Виж Стандартно писмо за кандидатстване
 3. Писмо, с което рекламирате себе си. Не е популярно у нас и е модел, наложен от Запад, но дава шанс на кандидатите да стигнат до интервю, което е основната цел. Подобно нестандартно писмо могат да си позволят кандидати с богат професионален опит, подплатен с теоретични знания и компетенции и професионална квалификация. За достоверност, може да се приложи референция. (Виж Нестандартно, новаторско мотивационно писмо за кандидатстване)
 4. Писмо, с което се обръщате за помощ и/или информация към Ваши приятели и познати. Това е нетрадиционен начин за търсене на работа чрез формален или неформален контакт с лица ,притежаващи подобни възможности.
 5. Писмо, с което искате референции. Най-подходящи препоръчители са бивши работодатели, клиенти, преподаватели, публични фигури и т.н.Когато сте преминали стаж, когато е приключен успешно проект, изисквайте препоръка. Тя не трябва да е много дълга – до една страница. Препоръката съдържа въведение ( от колко време и в качеството на какъв, референтът познава кандидата), съдържание (включва положителна оценка и характеристика на личността на кандидата,както и област на развитие ), заключение (включва препоръката на референта за наемане на работа). (Виж Писмо за искане на препоръка)
 6. Писмо, с което благодарите за оказано внимание / отделено време.