nadpissivt

Институт за икономическа политика (ИИП) с подкрепата на фондация „Ханс Зайдел“ подготвя 16-то издание от серията обучителни семинари за студенти Paving Youths’ Way, което ще се проведе в периода 3–5 ноември 2017 г. в хотелски комплекс „Жеравна“, Банкя. Този път темата на семинара ще бъде „Игра на нули и единици“ за стартиращи дигитални предприемачи. По време на тридневното обучение избраните участници ще дискутират с експерти и

представители на бизнеса и ресорните държавни институции теми като: Какви са възможностите пред българските фирми за навлизане на международните пазари? Как може да се подобри конкурентоспособността на фирмено и национално ниво? Каква е ролята на предприемачеството за експортното ориентиране на българската икономика?
Участието в семинара е безплатно за всички участници като разходите за настаняване, прехрана и обучителни материали се покриват от организаторите. Участници следва сами да организират транспорта си до и от Банкя.
Формулярът за кандидатстване следва да бъде попълнен до 22 октомври 2017 г. и е достъпен на този  линк

ПРОГРАМА

paving youthsway