nadpissivt

Външното министерство търси стажант-аташета, за да ги подготви за "бъдещи посланици"

Mинистерството на външните работи подготвя конкурс за стажант-аташета. Целта е да бъдат привлечени повече млади хора в българската дипломатическа служба, които един ден да отстояват интересите на страната като посланици в чужбина или като градят външната ни политика от София, обяви институцията в съобщение до медиите.

Конспектът от теми, по които кандидатите трябва да се подготвят за изпитите, може да бъде намерен тук.

"Българската дипломатическа служба се нуждае от подмладяване. Освен конкурсите за стажант-аташета обмисляме и по-бърз кариерен ръст на младите дипломати", коментира вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева.

Конкурсът ще се проведе до края на годината, като МВнР ще съобщи своевременно за старта му. "По един стажант-аташе ще бъде прикрепен към всяка делегация, която пристига у нас в рамките на събитията по време на Председателството. В нашето представителство в Брюксел също има много млади хора. Идеята е да ги задържим и след Председателството", допълни министър Захариева.

Какви са условията за кандидатстване

Успешно преминалите 15 души ще станат държавни служители на длъжност "стажант-аташе". За да бъдат допуснати до конкурса, кандидатите трябва да отговарят минимум на следните условия:

  • да са български граждани и да нямат друго гражданство освен на държава - членка на ЕС;
  • да имат завършено висше образование със степен "магистър" в хуманитарни науки, социални, стопански и правни науки, сигурност и отбрана;
  • да владеят най-малко два чужди езика, поне единият от които да е официален за ООН или работен за Европейската комисия (английски, френски, немски, руски, арабски и китайски);
  • да притежават компютърна грамотност;
  • да не страдат от хронично психическо заболяване;
  • да отговарят на другите изисквания за заемане на държавна служба по чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител.

Онези кандидати, които владеят редки езици като албански, арабски, гръцки, иврит, италиански, китайски, корейски, румънски, руски, скандинавски езици, турски, фарси, хинди, холандски и японски, имат предимство при равни резултати с техни конкуренти от писмената и устната част от изпита.

В какво се състои изпитът

Писмената част включва три части. Първата е решаване на тест от затворен тип за проверка на общата култура, както и тест от психолог. Следва разработване на аналитично есе по външнополитическа тема от въпросите в току-що публикувания конспект. Третата част е разработване на аналитично есе на един от езиците, с които се кандидатства. Текстът трябва да е с обем половин страница.Устната част включва развиване на въпрос от същия конспект, както и отговор на въпроси от членове на изпитната комисия.