nadpissivt

Стажове в БТА в София и кореспондентските офиси в страната

BTA staj

 

ШКОЛА БТА организира:

Целогодишни стажове за студенти;                                                                                                                                                                                          Обучителни семинари по представяне на различните сфери в медиите;
Кръгли маси и лекции в областта на журналистика;
Курсове и обучения за повишаване на професионалната квалификация на служителите;
Стажовете, които се предлагат са в областите: спорт, икономика, социални мрежи, история,графичен дизайн,политология, архивистика и др.