nadpissivt

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 18.09.2023г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-76-96
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 4 места
1 Инженер, производство Висше образование
1 Трудотерапевт Висше образование
1 Медицинска сестра Висше образование
1 Фелдшер Висше образование
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев
Тел. за връзка 0751 / 61263
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 24 места
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование
1 Образователен медиатор Висше образование
1 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование/ Учител по ГИ
3 Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Висше образование/ Педагогика
1 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование/ Педагогика
1 Учител в група за целодневна организация на учебния ден V-VII клас Висше образование/ Педагогика
1 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование/ Педагогика, английски език
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование/ Педагогика, гръцка филология
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование/ Педагогика, история и цивилизация, педагогика по ИЦ, учител ИЦ
1 Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Висше образование/ Педагогика, НУП
1 Педагог Висше образование/ Педагогика (НУП)
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование/ Педагогика, Учител по ГИ
1 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование/ Педагогика, Учител по Английски език
1 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование/ Педагогика Учител по Музика
1 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование/ Педагогика, Учител по Философия
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование/ Педагогика, ФВС
1 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование/ Педагогика, История и цивилизация, География и икономика
2 Учител, детска градина Висше образование/ Педагогика, ПУП
1 Социален педагог Висше образование/ Педагогика, Училищна психология
1 Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование/ Педагогика Учител по ГИ
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование/Химически науки
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Разлог
Тел. за връзка 0747/80-903
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 31 места
1 Лекар, образна диагностика Висше образование
1 Лекар, клинична лаборатория Висше образование
1 Лекар, уролог Висше образование
2 Лекар, микробиолог Висше образование
1 Лекар, ендокринолог Висше образование
1 Лекар, нефролог Висше образование
1 Лекар, анастезиолог Висше образование
1 Лекар, нервни болести Висше образование
1 Лекар, хирург Висше образование
1 Медицинска сестра, анастезиология Висше образование
1 Медицинска сестра, операционна Висше образование
2 Лекар по дентална медицина Висше образование
1 Счетоводител оперативен Висше образование
1 Техник, строителство и архитектура Висше образование
2 Оператор, център за обаждания Висше образование
1 Инспектор, безопасност на продукти Висше образование, /обществено здраве/, компютърни умения
5 Рецепционист, хотел Висше образование, английски език, хотелски софтуер
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование, ФВС
2 Управител, ресторант Висше образование, английски езики и руски език
1 Управител, спа център Висше образование, терапия и рехабилитация
1 Офис, мениджър Висше образование, туризъм
1 Ръководител отдел, доставки Висше образование, компютърни умения
1 Специалист, контрол приходи Висше образование, икономика, английски език, компютърни умения
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Петрич
Тел. за връзка 0745/ 2-11-52
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 3 места
1 Учител деца с езиково - говорни нарушения Висше образование
1 Учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование
1 Инженер строителен Висше образование
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Сандански
Тел. за връзка 0746/ -09-24
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 38 места
1 Електротехник, промишлено предприятие Висше образование
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование, педагогика, англйски език
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование, педагогика, химия и биология
3 Учители в група за целодневна организация на учебния ден I- IV клас Висше образование, педагогика, НУПЧЕ, НУП
1 Психолог Висше образование, психология
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование, немски език
1 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование, учител по математика и информатика
2 Психолог, училищен Висше образование, психология
1 Библиотекар Висше образование
1 Учител в група за целодневна организация на учебния ден V-VII клас Висше образование, учител в ГЦДО, биология и здравно образование
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование, Изобразително изкуство
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование, педагогика, химия и опазване на околната среда
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование, педагогика, химия, химични науки
1 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование, филология, педагогика по английски език
1 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование, Педагогика, учител по информационни технологии
1 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование, Педагогика немски и английски език
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование, Икономика
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование, Педагогика, учител по ФВС
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование, Педагогика по /БЕЛ/, филология
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование, География и икономика
1 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование, учител по математика
1 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование, учител технологии и предприемачество
1 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование, математика, компютърно моделиране и ИТ
2 Учители, детска градина Висше образование, педагогика, ПУП, ПНП, ПУНПЧЕ
1 Учител спортна подготовка Висше образование, Педагогика, /треньор по джудо/
1 Учител, теоретично обучение Висше образование, педагогика, по информационни технологии и програмно осигуряване
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование, педагогика, англйски език и френски език
1 Учител, начален етап на основното образование I - IV клас Висше образование, педагогика, НУП
1 Учител, практическо обучение Висше образование, металургия
3 Учители в група за целодневна организация на учебния ден I- IV клас Висше образование, педагогика, НУП, НУПЧЕ
1 Логопед Висше образование, педагогика, логопед
1 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование, педагогика, учител по биология и химия
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Кюстендил
Тел. за връзка 078/55-04-82
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 44 места
4 Кинезитерапевти Висше образование
5 Медицински сестри Висше образование
5 Социални работници Висше образование
3 Управители Висше образование
4 Психолози Висше образование
3 Логопеди Висше образование
1 Педагог Висше образование
1 Главен експерт Висше образование
6 Счетоводители Висше образование
1 В и К експерт Висше образование
1 Главен секретар, организация Висше образование
1 Екскурзовод, музей Висше образование
1 Учител по математика Висше образование
1 Учител по история и цивилизация Висше образование
1 Учител по история и география Висше образование
1 Учител по химия Висше образовние
2 Учители по информационни технологии Висше образовнание
2 Учители, детска градина Висше образование
1 Тенически ръководител ВиК Висше образование
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Дупница
Тел. за връзка 0701/5-05-38
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 1 места
1 Психолог Висше образование