nadpissivt

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 11.09.2023г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-76-96
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 5 места
1 Инженер, производство Висше образование
1 Трудотерапевт Висше образование
1 Медицинска сестра Висше образование
1 Учител по математика и информатика Висше образование
1 Фелдшер Висше образование
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев
Тел. за връзка 0751 / 61263
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 19 места
1 Образователен медиатор Висше образование
1 Учител, общообразователен учебен предмет гимназиален етап Висше образование, учител по ФВС
3 Учител в група за ЦО на учебния ден I-IV клас Висше образование, педагогика
1 Старши учител, общообразователен учебен предмет гимназиален етап Висше образование
2 Педагог Висше образование, педагогика НУП
2 Учител в детска градина Висше образование
1 Учител, практическо обучение Висше образование,учител по електроника и електротехника
1 Учител, общообразователен учебен предмет гимназиален етап Висше образование, учител по история и география
1 Учител, общообразователен учебен предмет гимназиален етап Висше образование, учител по гръцки език
1 Старши учител, общообразователен учебен предмет гимназиален етап Висше образование, учител по химия
1 Старши учител, общообразователен учебен предмет гимназиален етап Висше образование,учител по математика
2 Учител, общообразователен учебен предмет гимназиален етап Висше образование, учител по история и география
1 Старши учител, общообразователен учебен предмет гимназиален етап Висше образование, учител по география и история
1 Учител в начален етап I-IV клас Висше образование, НУП
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Разлог
Тел. за връзка 0747/80-903
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 44 места
1 Лекар, образна диагностика Висше образование
1 Лекар, клинична лаборатория Висше образование
1 Лекар, уролог Висше образование
2 Лекар, микробиолог Висше образование
1 Лекар, ендокринолог Висше образование
1 Лекар, нефролог Висше образование
1 Лекар, анестезиолог Висше образование
1 Лекар, невролог Висше образование
1 Лекар, хирург Висше образование
1 Медицинска сестра, анестезиология Висше образование
1 Медицинска сестра, операционна Висше образование
2 Лекар по дентална медицина Висше образование
1 Счетоводител оперативен Висше образование
1 Учител, практическо обучение Висше образование, двигатели с вътрешно горене
1 Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас Висше образование, НУП
1 Техник, строителство и архитектура Висше образование
2 Учители, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование, учител по музикално и танцово изкуство
2 Учители, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование, учител по изобразително изкуство
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование, учител по химия и ООС
2 Учители, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование, учител по английски език
2 Оператор, център за обаждания Висше образование
1 Инспектор, безопасност на продукти Висше образование, компютърни умения и здравеопазване
6 Рецепционист, хотел Висше образование, английски език, хотелски софтуер
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование, учител по математика
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование, учител по биология и здравно образование
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование, учител по физика и астрономия
2 Управител, ресторант Висше образование, (английски езики и руски език)
1 Управител, спа център Висше образование,( терапия и рехабилитация)
1 Учител, ресурсен Висше образование, педагогика, АЕ, компютърни умения
1 Учител на деца с езиково-говорни нарушения Висше образование, (логопед, АЕ, компютърни умения)
1 Ръководител отдел, доставки Висше образование, компютърни умения
1 Специалист, контрол приходи Висше образование, икономика, английски език, компютърни умения
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Петрич
Тел. за връзка 0745/ 2-11-52
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 2 места
1 Асистент Висше образование
6 Учител, начален етап на основното образование I-IV клас Висше образование НУП
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Сандански
Тел. за връзка 0746/ -09-24
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 34 места
1 Електротехник, промишлено предприятие Висше образование
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование, педагогика, англйски език
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование, педагогика, химия и биология
3 Учители в група за целодневна организация на учебния ден I- V клас Висше образование, педагогика, НУПЧЕ, НУП
1 Психолог Висше образование, психология
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование, учител по немски език
1 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование, учител по математика и информатика
1 Училищен психолог Висше образование, психология
1 Библиотекар Висше образование
1 Учител в група за целодневна организация на учебния ден V-VII клас Висше образование, учител в ГЦДО, биология и здравно образование
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование, учител по изобразително изкуство
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование, учител по химия и опазване на околната среда
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование, учител по химия
1 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование, филология, учител по английски език
1 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование, учител по информационни технологии
1 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование, учител по немски и английски език
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование, учител по икономика
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование, учител по ФВС
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование, учител по БЕЛ, филология
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование, учител по география и икономика
1 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование, учител по математика
1 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование, учител технологии и предприемачество
1 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование, учител по математика, компютърно моделиране, ИТ
2 Учител, детска градина Висше образование, педагогика, НПУПЧЕ
1 Учител, спортна подготовка Висше образование, треньор по джудо
1 Учител, теоретично обучение Висше образование, учител по информационни технологии и програмно осигуряване
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование, учител по англйски език и френски език
1 Учител, начален етап на основното образование I - IV клас Висше образование, педагогика, НУП
1 Учител, практическо обучение Висше образование, металургия
2 Учители в група за целодневна организация на учебния ден I- V клас Висше образование, НУП
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Кюстендил
Тел. за връзка 078/55-04-82
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 48 места
4 Кинезитерапевти Висше образование
5 Медицински сестри Висше образование
5 Социални работници Висше образование
3 Управители Висше образование
4 Психолози Висше образование
3 Логопеди Висше образование
1 Педагог Висше образование
1 Главен експерт Висше образование
6 Счетоводители Висше образование
1 В и К експерт Висше образование
1 Главен секретар, организация Висше образование
1 Екскурзовод, музей Висше образование
2 Учители по математика и информационни технологии Висше образование
1 Учител по музика Висше образование
1 Учител по изобразително изкуство Висше образование
1 Учител по физика и математика Висше образование
1 Учител по история и цивилизация Висше образование
1 Учител по история и география Висше образование
1 Учител по химия Висше образовние
2 Учители по информатика, информационни технологии и професионални предмети Висше образовнание
1 Учител по компютърно моделиране в прогимназиален етап Висше образовнание
1 Учител на деца с езиково-говорни нарушения Висше образование
1 Тенически ръководител ВиК Висше образование
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Дупница
Тел. за връзка 0701/5-05-38
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 11 места
1 Учител, по история и цивилизация, география и икономика и технологии Висше образование
1 Учител по биология, химия и география Висше образование
2 Учители, детска градина Висше образование
1 Учител ЦОУД I-IV клас Висше образование
1 Психолог Висше образование
1 Учител по музика Висше образование
1 Учител по математика Висше образование
1 Учител по БЕЛ Висше образование
1 Учител по италиански език Висше образование
1 Помощник - директор по учебна дейност Висше образование