nadpissivt

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 04.09.2023г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-76-96
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 21 места
1 Инженер, производство Висше образование
1 Трудотерапевт Висше образование
1 Медицинска сестра Висше образование
1 Начален учител от I до IV клас /ЦОУД/ Висше образование, НУП
1 Образователен медиатор Висше образование
1 Учител по История и цивилизация и Георграфия и икономика Висше образование
2 Учител по БЕЛ Висше образование
1 Учител по Математика Висше образование
1 Учител по Електротехника и енергетика Висше образование
1 Учител по Електротехника, автоматика, комуникационна и компютърна техника Висше образование
1 Учител по Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства Висше образование
1 Учител по Спедиция, транспортна и складова логистика Висше образование
1 Учител по Английски и немски език Висше образование
1 Учител по Изобразително изкуство Висше образование
1 Учител по Информационни технологии Висше образование
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование, АЕ
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование, БЕЛ
1 Учител, общообразователен учебен предмет Висше образование, География и икономика
1 Учител, общообразователен учебен предмет Висше образование, Математика
1 Учител теоретично обучение Висше образование


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев
Тел. за връзка 0751 / 61263
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 15 места
1 Образователен медиатор Висше образование
1 Учител, общообразователен учебен предмет гимназиален етап Висше образование/Педагогика ФВС
3 Учител в група за ЦО на учебния ден I-IV клас Висше образование/ Педагогика
1 Старши учител общообразователе учебен предмет в гимназиален етап Висше образование/ Педагогика
2 Педагог Висше образование/Педагогика НУП
2 Учител детска градина Висше образование/Педагогика
1 Учител практическа обучение Висше образование/Педагогика Електроника и електротехника
1 Учител, общообразователе учебен предмет гимназиален етап Висше образование /Педагогика, История, География
1 Учител, общообразователен учебен предмет гимназиален етап Висше образование/Педагогика, Гръцки език
1 Старши учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование/Химически науки
1 Старши учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование/Математика


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Разлог
Тел. за връзка 0747/80-903
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 37 места
1 Лекар, образна диагностика Висше образование
1 Лекар, клинична лаборатория Висше образование
1 Лекар, уролог Висше образование
2 Лекар, микробиолог Висше образование
1 Лекар, ендокринолог Висше образование
1 Лекар, нефролог Висше образование
1 Лекар, анeстезиолог Висше образование
1 Лекар, нервни болести Висше образование
1 Лекар, хирург Висше образование
1 Медицинска сестра, анeстезиология Висше образование
1 Медицинска сестра, операционна Висше образование
2 Лекар по дентална медицина Висше образование
1 Счетоводител оперативен Висше образование
1 Учител, практическо обучение Висше образование/ двигатели с вътрешно горене
1 Учител в група за целодневна организация на учебния ден V-VII клас Висше образование, НУП
1 Техник, строителство и архитектура Висше образование
1 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование/ ФВС, Човекът и природата
1 Учител в начален етап на основното образование по компютърно моделиране Висше образование, Информатика и компютърни умения
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование, /Биология/
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование, Филология, /учител по английски език/, обработка на информация
2 Оператор, център за обаждания Висше образование
1 Инспектор, безопасност на продукти Висше образование, /обществено здраве/, компютърни умения
6 Рецепционист, хотел Висше образование, английски език, хотелски софтуер
1 Преподавател, природо-математически учебни предмети в извънкласни и извън училищни дейности Висше образование, Математика
1 Учител, начален етап на основното образование I-IV клас Висше образование/ Биология
1 Учител, общообразователен учебен предмет в пргимназиален етап Висше образование, Физика и астрономия
2 Управител, ресторант Висше образование, Английски езики и руски език
1 Управител, спа център Висше образование, /терапия и рехабилитация/
1 Учител, ресурсен Висше образование, Педагогика, АЕ, компютърни умения
1 Учител на деца с езиково-говорни нарушения Висше образование, Логопед, АЕ, компютърни умения
1 Ръководител отдел, доставки Висше образование, компютърни умения
1 Учител, теоретично обучение Висше образование,/ Безопастност на движението по пътищата, АЕ/
1 Учител, теоретично обучение Висше образование, /Комуникационна и компютърна техника, АЕ/
1 Специалист, контрол приходи Висше образование,/ Икономика, Английски език, компютърни умения/


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Петрич
Тел. за връзка 0745/ 2-11-52
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 11 места
1 Асистент Висше образование
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование
4 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование
2 Учител в група за целодневна организация на учебния ден V-VII клас Висше образование
3 Учител, детска градина Висше образование


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Сандански
Тел. за връзка 0746/ -09-24
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 28 места
1 Електротехник, промишлено предприятие Висше образование
1 Помощник-директор, учебната дейност Висше образование
1 Логопед Висше образование
4 Учител в група за целодневна организация на учебния ден V-VII клас Висше образование, /педагогика, математика английски език, информационни технологии, география и икономика, история и цивилизации, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия/
1 Учител, практическо обучение Висше образование, /Машинно инжинерство, Машиностроене, Металургия/
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование, /Немски език/
1 Учител, ресурсен Висше образование, /Педагогика, Логопед/
1 Психолог, училищен Висше образование, /Психология/
1 Библиотекар Висше образование
1 Учител в група за целодневна организация на учебния ден V-VII клас Висше образование,/ учител в ГЦДО, Биология и здравно образование/
1 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование,/ Изобразително изкуство/
1 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование, /Испански език/
1 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование, /Музикално и танцово изкуство/
1 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование, /Филология, Педагогика по английски език/
1 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование, /Педагогика /учител по информационни технологии/
2 Учители, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование, /Педагогика /немски и английски език/
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование, /Икономика/
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование, /Педагогика /учител по ФВС/
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование, /Педагогика по /БЕЛ/, филология/
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование, /География и икономика/
1 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование, /учител по математика, и информатика/
1 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование, /учител технологии и предприемачество/
1 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование,/ Математика/
1 Учител спортна подготовка Висше образование, /Педагогика, /треньор по джудо/


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Кюстендил
Тел. за връзка 078/55-04-82
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 48 места
4 Кинезитерапевти Висше образование
5 Медицински сестри Висше образование
5 Социални работници Висше образование
3 Управители Висше образование
4 Психолога Висше образование
3 Логопеда Висше образование
1 Педагог Висше образование
1 Главен експерт Висше образование
6 Счетоводители Висше образование
1 В и К експерт Висше образование
1 Главен секретар, организация Висше образование
1 Екскурзовод, музей Висше образование
1 Технически изпълнител Висше образование
2 Учители по математика и информационни технологии Висше образование
1 Учител по физика и математика Висше образование
1 Учител по история и цивилизация Висше образование
2 Учители по химия Висше образование
1 Учител по руски език Висше образование
1 Учител, теоретично обучение Висше образование
1 Учител по философия Висше образование
1 Учител по информатика, информационни технологии и професионални предмети Висше образование
1 Учител в начален етап на основното образование I – IV клас Висше образование
1 Учител по компютърно моделиране в прогимназиален етап Висше образование


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Дупница
Тел. за връзка 0701/5-05-38
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 11 места
1 Учител, теоретично обучение - икономика Висше образование
1 Учител по информатика и информационни технологии Висше образование
2 Учители в ГЦО в прогимназиален етап V-VII клас Висше образование
1 Учител ЦДО I-IV клас Висше образование
1 Психолог Висше образование
1 Главен счетоводител Висше образование
1 Учител по теоретично обучение Висше образование
1 Учител по БЕЛ Висше образование
1 Учител ЦДО в прогимназиален етап Висше образование
1 Учител в група за ЦОУД 1-4 клас Висше образование