nadpissivt

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 28.08.2023г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-76-96
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 4 места
1 Инженер, производство Висше образование
1 Старши счетоводител Висше образование
1 Медицинска сестра Висше образование
1 Трудотерапевт Висше образование


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев
Тел. за връзка 0751 / 61263
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 19 места
1 Учител, практическо обучение Висше образование/ Педагогика /Учител електротехника и електротехника/
1 Учител, практическо обучение Висше образование/ Педагогика /Учител "Приложно програмиране", Информатика/
1 Учител, практическо обучение Висше образование/ Педагогика /Туризъм/
1 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование/ Музикално и танцово изкуство
1 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование/ Педагогика на обучението по /История География и Трудово обучение/
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование/ Педагогика /Гръцка Филология/
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование/ Педагогика /ФВС/
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование/ Педагогика /Учител по История и География/
1 Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование
1 Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование/ Педагогика на обучението по /Учител по ГИ/
1 Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование / Математика /Учител по математика/
1 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование/ Химически науки (учител по ХООС)
1 Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас Висше образование/ Педагогика
1 Учител, детска градина Висше образование/ Педагогика на обучението по /Предучилищна педагогика/
1 Помощник-директор, учебната дейност Висше образование/ Педагогика
1 Педагог Висше образование / Педагогика (НУП)
1 Образователен медиатор Висше образование
1 Педагог Висше образование/ Педагогика


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Разлог
Тел. за връзка 0747/80-903
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 37 места
1 Лекар, образна диагностика Висше образование
1 Лекар, клинична лаборатория Висше образование
1 Лекар, уролог Висше образование
2 Лекар, микробиолог Висше образование
1 Лекар, ендокринолог Висше образование
1 Лекар, нефролог Висше образование
1 Лекар, анастезиолог Висше образование
1 Лекар, нервни болести Висше образование
1 Лекар, хирург Висше образование
1 Медицинска сестра, анастезиология Висше образование
1 Медицинска сестра, операционна Висше образование
2 Лекар по дентална медицина Висше образование
1 Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден V-VII клас Висше образование, педагогика на обучение по български език
1 Техник, строителство и архитектура Висше образование
1 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование, музикално и танцово изкуство
1 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование, филология, /учител по английски език/, компютърни умения
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование, /учител по биология/
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование, филология, /учител по английски език/, обработка на информация
2 Оператор, център за обаждания Висше образование
1 Инспектор, безопасност на продукти Висше образование, /обществено здраве/, компютърни умения
6 Рецепционист, хотел Висше образование, английски език, хотелски софтуер
1 Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас Висше образование, педагогика, английски език, компютърни умения
1 Учител, начален етап на основното образование I-IV клас Висше образование, /учител по английски език/
1 Учител по физическо възпитание и спорт в начален етап на основното образование I-IV клас Висше образование, /учител по физическо възпитание/, английски език
2 Управител, ресторант Висше образование, Английски езики и руски език
1 Управител, спа център Висше образование, терапия и рехабилитация
1 Ръководител отдел, доставки Висше образование, компютърни умения
1 Специалист, контрол приходи Висше образование, икономика, английски език, компютърни умения


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Петрич
Тел. за връзка 0745/ 2-11-52
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 9 места
1 Асистент Висше образование
1 Инженер, производство Висше образование
2 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование
1 Учител, теоретично обучение Висше образование
1 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование
1 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование
1 Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Висше образование
1 Учител, практическо обучение Висше образование


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Сандански
Тел. за връзка 0746/ -09-24
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 24 места
1 Електротехник, промишлено предприятие Висше образование
1 Помощник-директор, учебната дейност Висше образование
1 Логопед Висше образование
4 Учител в група за целодневна организация на учебния ден V-VII клас Висше образование, педагогика, математика английски език, информационни технологии, география и икономика, история и цивилизации, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия
1 Учител, практическо обучение Висше образование, машинно инжинерство, машиностроене, металургия
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование, немски език
1 Учител, ресурсен Висше образование, педагогика, логопед
1 Психолог, училищен Висше образование, психология
1 Библиотекар Висше образование
1 Учител в група за целодневна организация на учебния ден V-VII клас Висше образование, учител в ГЦДО, биология и здравно образование
1 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование, Изобразително изкуство
1 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование, Испански език
1 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование, Музикално и танцово изкуство
1 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование, филология, педагогика по английски език
1 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование, Педагогика /учител по информационни технологии/
1 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование, Педагогика /немски и английски език/
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование, Икономика
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование, Педагогика /учител по ФВС/
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование, Педагогика по /БЕЛ/, филология
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование, География и икономика
1 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование, /учител по математика, и информатика/


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Кюстендил
Тел. за връзка 078/55-04-82
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 51 места
1 Рехабилитатор Висше образование
5 Кинезитерапевт Висше образование
4 Медицинска сестра Висше образование
5 Социален работник Висше образование
3 Управител Висше образование
4 Психолог Висше образование
3 Логопед Висше образование
1 Педагог Висше образование
1 Главен експерт Висше образование
1 Старши експерт Висше образование
6 Счетоводители Висше образование
1 В и К експерт Висше образование
1 Главен секретар, организация Висше образование
1 Технически изпълнител Висше образование
2 Учител по математика и информационни технологии Висше образование
1 Учител по физика и математика Висше образование
2 Учител по история и цивилизация Висше образование
1 Учител по музика Висше образование
1 Учител по география и икономика Висше образование
1 Учител по физика Висше образовние
1 Учител по химия Висше образовние
1 Учител по биология Висше образовние
1 Учител по философия Висше образовние
1 Учител по изобразително изкуство Висше образовние
1 Учител по физическо възпитание и спорт Висше образовние
1 Учител по информатика, информационни технологии и професионални предмети Висше образовнание


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Дупница
Тел. за връзка 0701/5-05-38
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 14 места
1 Заместник директор административна и стопанска дейност Висше образование
2 Учител по информатика и информационни технологии Висше образование
2 Учител по Биология и здравно образование Висше образование
2 Учител по Математика Висше образование
1 Психолог Висше образование
1 Главен счетоводител Висше образование
1 Учител по география и икономика Висше образование
1 Учител по физическо възпитание и спорт Висше образование
1 Учител по история и цивилизации Висше образование
1 Учител в група за ЦОУД 1-4 клас Висше образование
1 Учител по философия Висше образование